Haridus- ja teadusminister Mailis Reps täna ERR-ile, et koolilapsed võiksid alustada uut õppeaastat 15. augustil, sest poolest augustist õppeaasta alustamist on planeerinud juba mitmed koolid. Augustis saaks tema sõnul teha tunde nendele õpilastele, kes vajavad järeleaitamist, samuti saaks korraldada kevadel ärajäänud klassiekskursioonid ning muud tegevused, mis kevadel jäid ära.

Reps kinnitas õhtupoolikul üle, et ametlikult algab 2020/2021 kooliaasta ikka 1. septembril, kuid augusti keskel võiksid õppetööga alustada need, kes selleks soovi avaldavad.

Millal algab ja lõppeb kool teistes Euroopa riikides?

Kooliaasta pikkus on erinevates riikides üsna sarnane, varieerudes keskmiselt 170-190 päeva vahel. Õppetöö algab üle Euroopa kõige varem augusti alguses Taanis ja Soomes ning kõige hiljem septembri lõpus Maltal. Austrias, Saksamaal, Hispaanias, Itaalias, Madalmaades ja Šveitsis on kooliaasta algus ja lõpp regioonide lõikes väga erinev.