Kuusalu vallavolikogu liikme Kristo Palu sõnul on tegemist harukordse juhusega, kui keegi on ühe omavalitsuse täitevvõimu ning samal ajal naaberomavalitsuse seadusandliku võimu juht.

Kuusalu vallas toimuv sai suure tähelepanu osaliseks, kuna vallavolikogu juhiti alates märtsi lõpust otsekui paralleelselt. Kutseid istungitele ja selgitavaid kirju saatsid kordamööda toonane volikogu esimees, Reformierakonna nimekirjast volikogusse valitud Margus Soom ja aseesimees Värner Lootsmann Keskerakonnast, vahendab Sõnumitooja.

Kuusalu eelmise vallavanema Margus Soomi umbusaldamisest räägiti juba 9. aprillil, kuid siis selleni ei jõutud. Segadust iseloomustab siis vallavolikogu aseesimehe ametit pidanud Lootsmanni eitav vastus kolme volikogu liikme pöördumisele, kes palusid võimalust osaleda istungil elektroonselt.

Üks neist kirjutas, et tema pereliige on haigestunud tugevasse köhasse ning seetõttu võivad liikme istungil osalemisel olla tõsised tagajärjed. Teine palus võimalust video teel osaleda selleks, et vältida nakkuse edasi kandmist Põhja regionaalse kriisistaabi liikmetele, sest vallavolikogu liige on alates tänasest seal valves.

"Kui te sunnite riskirühmadesse kuuluvaid inimesi füüsiliselt kohale tulema, siis see on juba inimeste põhiõiguste rikkumine," kirjutas kolmas volikogu liige.

Lootsmann aga, kes samuti vanuse poolest riskirühma kuulub, vastas, et Kuusalu vallavolikogu istung toimub vastavalt 4. aprillil saadetud kutses näidatud kohale ja ajale. "Elektroonilise osalemise võimalust ei ole kutses näidatud, samuti ei näe seda ette Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määrus "Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine"," seisis Lootsmanni vastuses.

Delfi palus istungipäeval Lootsmannilt selgitust, miks otsustas aseesimees ühte ruumi kokku kutsuda 19 vallavolikogu liiget, kui range soovitus on püsida kodus ja keelatud on rohkem kui kahe inimese kogunemine.

"2+2 teema on üleval, mitte pole keelatud rohkem kui kahe inimese kogunemine," vastas Lootsmann seepeale.

Küsimusele, kas Lootsmann kavatseb arvestada kolleegide pöördumisega koosolek elektroonselt läbi viia, vastas ta, et need, kes ei saa tulla, ei tule. Sel korral aga Soomi ei umbusaldatud ja Lootsmanni juhitud tiib jätkas volikogu esimehe kukutamisega, mis päädis volikogu esimehe Margus Soomi tagasiastumisega 5. mail.

"Mina ei hoia oma kohast kinni ja kõige vähem soovin, et Kuusalu vallas korduks aastaid tagasi Loksal olnud võimuvaakum, kus volikogu asemel otsustas kohus, kuidas on õige," kirjutas ta tagasiastumisavalduses.