Väga rahul on kriisi lahendamisega on 33% ja pigem rahul 54% elanikest. Rahul pigem ei ole 7% ning üldse ei ole rahul 3% elanikest. Selgelt kõige enam on rahul vanemad elanikud, rahulolu on kõrgem ka eestlaste seas ning Lõuna-Eesti elanike hulgas.

Turu-uuringute AS-i tegevjuht Tõnis Stamberg lausus, et enamik inimesi on leevenduste taustal tõdemusel, et kriisi senine juhtimine on kõikide kasutuselevõetud piirangutega olnud asjakohane ja õige. Usk, et reegleid jälgides ja kokku hoides suudame riigina kriisi edukalt läbida on kõrge.

94% elanikest on enda hinnangul kursis hetkel kehtivate meetmetega, nendest 57% on enda sõnul hästi kursis ja järgivaid kõiki teemaga seotud uudiseid ning 37% tunnetab mõningat ebaselgust. Üldse ei ole kehtivate piirangutega kursis aga 1% vastajatest.

Piirangute leevendamine on toonud kaasa märkimisväärse toetuse kasvu riigis kehtivatele meetmetele ja rahul on nendega 64% (eelmisel nädalal 56%). Meetmete karmistamist soovib 15% elanikest ning 18% leevendamist.

Elanike hoolsus koroonaviiruse leviku pidurdamiseks mõeldud juhiste järgmisel aga jätkuvalt väheneb. Kõiki ametlikke juhiseid viiruse leviku pidurdamiseks järgib nüüd 56% elanikest, kolm nädalat varem oli see 70%. Keskmisest hoolsamad on juhiste järgmisel naised ja eakad inimesed.

60% inimestest arvab, et terav kriis on läbi, kuid valvsus tuleb siiski säilitada, 28% arvab, et olukord on endiselt kriitiline ning kardab uut viiruse levikut. Seevastu 3% inimestest leiab, et hullem on läbi ning võib taas elada tavapärast elu juurde ning 8% aga arvab, et olukord polegi kriitiline olnud ja sellele on üle reageeritud. Viimast seisukohta esindavad naistest sagedamini mehed ning muust rahvusest inimesed.

53% elanikest usub, et vajadusel saab tema pere majanduslikuks toimetulekuks abi ning see näitaja on kasvanud (oli 45%).