„Töögrupi istungil tegid selle mõned osavõtjad ettepaneku, et kolm on parem kui kaks ja perspektiivis tuleb uurida regiooni loomise küsimust, milles hakkavad olema Arhangelski oblast, Neenetsi ringkond ja Komi, et tekiks võimas arktiline subjekt,” teatas Tšuprov.

Tšuprov ütles, et küsimus kutsus esile aktiivse arutelu eriti selle majandusliku otstarbekuse seisukohalt.

Tšuprovi sõnul on kõik kolm põhjaregiooni seotud ajalooliselt, geograafiliselt ja infrastruktuuriliselt ning nende ühendamine võimaldab realiseerida ulatuslikke projekte.

Arhangelski oblasti ja Neenetsi AR-i kuberneride kohusetäitjad allkirjastasid möödunud nädalal memorandumi regioonide ühinemisprotsessi alguse kohta. Ees seisavad elanike ettepanekute kogumine, pöördumine presidendi poole ja referendum.

Komi vabariigi juhi kohusetäitja Vladimir Uiba teatas aga, et suhtub ühendamisse „ülevalt poolt” negatiivselt.

„Ma olen selliste juttude vastu, sellise läbimõtlemata tegevuse vastu. Ma leian, et see algatus peab lähtuma „altpoolt”, inimestelt, kes nendes regioonides elavad. Kui seda on neile vaja, kui see on kahe või kolme subjekti vastastikune otsus, võib see asjakohane olla,” ütles Uiba.

Uiba teatas, et regioonide ühendamine inimeste arvamust arvesse võtmata on „kindlalt läbikukkumisele määratud variant”.

Uiba kutsus Komi vabariigi elanikke mitte alluma meeleoludele, et see on otsustatud küsimus. „Tegelikult on see mingi hüpotees, mida arutatakse,” märkis Uiba.

Uiba lisas, et Komil olev vabariigi staatus on märkimisväärselt kõrgem oblasti või autonoomse ringkonna staatusest.

Eile väljendas Arhangelski oblasti ja Neenetsi AR-i ühinemisele vastuseisu ka Neenetsi Rahva Assotsiatsioon Jasavei.

Nii komi kui ka neenetsi keel kuuluvad eesti keele sugulaskeelte hulka. Neist lähem on meile komi keel, mis kuulub soome-ugri keelte Permi rühma. 2010. aasta rahvaloenduse järgi kõneleb seda umbes 220 000 inimest. Uurali keelte samojeedi harru kuuluvate neenetsi keelte kõnelejaid on kokku umbes 22 000.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid