Holmi sõnul on kümne aasta jooksul aeg-ajalt ikka juttu olnud, kas riigikontroll võiks erakondade rahastamise järelevalveorgani funktsiooni täita, kuid konkreetset eelnõu, mille valitsuserakonnnad eile riigikogule esitasid, pole riigikontrollile tutvustatud. "Saime sellest eelnõust teada eile nagu kõik teised eestlased," ütles Holm Delfile.

"Riigikontrolli seisukoht ei ole muutunud. Me ei pea riigikontrolli kõige paremaks kohaks selle funktsiooni täitmiseks. Me oleme eelkõige keskendunud avalikule sektorile. See oleks täiendav uus vaade erasektori näol koos sanktsioonide rakendamisega. Ma arvan, et see muudaks oluliselt riigikontrolli olemust," leidis Holm.

Küsimusele, kas riigikontrollil oleks olemas võimekus ja kas kõnealune eelnõu annaks õiguse keskenduda avaliku sektori tegevuse kontrollimise kõrval ka erasektorile, vastas Holm, et selle eeldus on, et seadusega selline õigus antakse. "Jätkuvalt on probleemiks see, et see muudab riigikontrolli olemust. Me oleme klassikaliselt Westminster-tüüpi auditiorganisatsioon, kus sedalaadi funktsioone üldiselt ei ole. Aga kui see otsus peaks sellisel kujul langema, siis see tähendab seda, et see peab olema ülejäänud funktsioonidest selgelt eristatud. See tähendab täiendavat ressurssi," märkis Holm.

Ta rõhutas, et enne tuleb arutada, milles seisneb praegusel juhul probleem. "Ma arvan, et kindlasti tuleks lahti rääkida, mis on see probleem, miks seda muutust vaja on. Meie esindaja on ka ERJK-s ja me hindame selle kogu tööd päris kõrgelt," sõnas Holm.

"Kui seal on kohti, kus midagi tuleks täpsustada, siis kindlasti esimese variandina on mõtet läbi kaaluda, mida ERJK-s remontida. Näiteks tasub kaaluda liikmete esitamist teisel viisil. Kui erakonnad peavad ebasobivaks, et nad ise esitavad liikmeid, siis võiks osalejate ringi laiendada ja liikmeid võiksid esitada teaduste akadeemia, rektorite nõukogu, Eesti Pank või audiitorkogu," pakkus riigikontrolör.

"Selle eelnõu menetlemisel esitame vastavale komisjonile ka omad seisukohad," ütles Holm ja avaldas lootust, et parlamentaarne debatt tuleb sisuline.