Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Siim Kiisler (Isamaa) ütles, et Isamaa fraktsioon nõustub eelnõu mitmete eesmärkidega. "Riik peab liikuma suunas kus probleemid lahendatakse kiirelt ning loobutakse ebavajalikust tegevusest. Bürokraatiat tuleb vähendada ning seadustega tuleb reguleerida ainult kõige olulisemaid ja üldisemaid teemasid."

Kiisler rõhutas, et riigireformi eesmärk ei saa olla kõigile meeldida. "Kui me tahame, et riigireform oleks sisuline siis peame tegema selged valikud ja julgema otsustada. Kui me soovime äriühinguid erastada, siis peame olema julged ja seda ka selgelt ütlema. Hoidkem konkreetsust, fookust ja reljeefsust! Kui me soovime muutusi ja avaliku sektori kokku tõmbamist siis tuleb seda väljendada konkreetselt ja lühidalt ka seadusandluses."

Ta lisas, et riigireformi käigus tuleb üle vaadata ka kohaliku omavalitsuste ülesanded. "Ma olen seda usku, et omavalitsuste roll ja otsustusõigus peab suurenema. Setetõttu tuleb neile keskvõimu tasandilt anda üle sobivad ülesanded koos vajaliku rahastusega," ütles Kiisler.