Krimmitatarlaste massiküüditamise 76. aastapäeval tegid Eesti, Läti, Leedu, Poola, Gruusia ja Ukraina välisminister täna ühisavalduse, kus mälestasid kõiki ohvreid ning mõistsid hukka Venemaa jätkuvad repressioonid krimmitatarlaste suhtes. Ühtlasi kutsusid välisministrid Venemaad üles lõpetama agressiooni Ukrainas.

„Kuus aastat pärast Krimmi annekteerimist on olukord poolsaarel sünge, Venemaa rikub läbivalt inimõigusi, eriti vähemusrahvaste omi. Julgeolekunõukogu liikmena tõstatas Eesti küsimuse märtsis eraldi kohtumisega Krimmi inimõiguste teemal, kus arutati ka krimmitatarlaste tagakiusamist. Seisame jätkuvalt selle eest, et Krimmis toimuvat ei unustataks," sõnas Eesti välisminister Urmas Reinsalu.

Välisministrid avaldasid krimmitatarlastele toetust jätkuvas võitluses nende õiguste eest ning mõistsid hukka Venemaa agressiivse poliitika Ukraina vastu ja jätkuvad krimmitatarlaste vastased repressioonid.

„Kutsume Venemaad üles lõpetama rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtete rikkumise, rakendama täielikult ÜRO Peaassamblee resolutsiooni Krimmi (Ukraina) inimõiguste olukorra kohta ning täitma rahvusvahelise üldsuse nõudmisi lõpetada Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastopoli linna okupeerimine," teatasid välisministrid.

Kuue riigi ministrid toonitasid, et ükski Venemaa katse Krimmis okupatsiooni seadustada ei muuta fakti, et Krimm on Ukraina.