Ülikooli juhiks pürgis kolm inimest: ametisolev rektor Jaak Aaviksoo, Jarek Kurnitski ja Tiit Land.

TTÜ nõukogus ülikooli uueks rektoriks valitud Land sõnas intervjuus Delfile, et midagi otseselt muutma ta ei lähe. "Viimase viie aasta jooksul on olnud väga palju muutusi. On olnud reformid. Nendega tuleb edasi minna, neid analüüsida," ütleb ta.

Kindel soov on Landil rohkem teadlasi toetada ja kaasata ülikooli akadeemilisi töötajaid rohkem asutuse juhtimisse.

Eelmise aasta lõpus kooli mainet räsinud rahastamisskandaaliga kavatseb ta end küll kurssi viia, kuid uut auditit mitte teha. "Oleme saanud palju targemaks, et mida teha teisiti," ütles ta ja ironiseerib Euroopa Komisjoni rahastuse keeruliste reeglite üle.

"Vastuolu ja paradoks, et kas teadlased tohivad teha tööd õhtul peale kuut ja nädalavahetusel ja kui teevad, siis selle eest ei tohi palka maksta, tuleb raha tagasi maksta," lausus Land.

"Reitingud on olulised, ka ülikooli nähtavuse ja tudengi jaoks," kommenteeris Land maailma ülikoolide edetabelis langenud TTÜ kohta. Enda suurimateks saavutusteks peab ta Tallinna Ülikooli rektorina just seda, et ülikool tõusis edetabelites ja reformid sai läbi viidud nii, et töötajad olid ka pärast neid rõõmsad.

"Valik osutus palju keerulisemaks, kui alguses arvasime," ütles tänasel pressikonverentsil Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu esimees Gunnar Okk. Koosolekul polnud ta sõnul arutelu mitte pelgalt tulevase rektori isiku suhtes, vaid põhjalikult arutati läbi kõik arenguprioriteedid. "Ja just selle poole kuidas nõukogu liikmeid neid prioriteete näevad. Arutasime kõigi kolme kandidaadi sobivust neid arenguid ellu viia," lisas Okk.

Nõukogu otsus ei olnud ühehäälne. Okk täpset häälte jagunemist 11-liikmelises nõukogus ei kommenteerinud, kuid sõnas: "Valimise tulemusena õnnestus saada piisav enamus nõukogu liikmete toetus professor Tiit Landile."

Valitud rektor tänas mantlipärandajat Jaak Aaviksood, et saab juhtima asuda akadeemiliselt väga heas seisus ülikooli. "Alati on väljakutseid ja probleeme, aga need on lahendatavad," sõnas ta. Esimene ülesanne saab tal olema enda sõnul rääkida, rääkida ja rääkida. Ja samuti ka kuulata kõiki inimesi.

Enda eelisena kirjeldas Land meeskonnamängijaks olemist ja väljastulija pilku TTÜ-le.

"Tean, et kõik reformid on keerulised. Struktuurireform ja tenuuri sisseviimine – inimestel on vaja kindlust ja selgust, see kõik võtab aega," kirjeldas ta, kuidas Aaviksoo reformidele on jätkuks vaja stabiilsust ja rahu. "Usun, et saan kasutada Tallinna Ülikooli kogemust. Töörahu on oluline, ka inimeste motivaatorina."

Sellele lisas Okk, et mitte kõik reformid pole veel ülikoolis lõpuni viidud ning need tuleb ära teha.

Nõukogu liige Maive Rute kommenteeris, et rektori valimisel olid ka nõukogu liikmed aktiivsed infootsijad ja erinevate osapoolte ärakuulajad. "Viie aastaga on TTÜ läbinud väga põhjaliku reformide perioodi. Struktuurireform. Tenuurireform – seal on veel tööd teha, kuigi asutud on õiges suunas. Õppeprogrammides on toimunud põhjalikud muudatused," loetles Rute juba tehtud tööd. "TTÜ pole täna sama, mis viie aasta eest. Tänasel nõukogu koosolekul arutasime TTÜ kõige olulisemaid arengukohtu. Vaatasime, kes oleks tänasele TTÜ-le kõige parem eestvedaja – tekkisid täiendavad ootused uuele rektorile," selgitas Rute.

Nõukogu ootus on Rute sõnul, et uus rektor ehitaks uue juhtimismeeskonna ja kaasaks ka senisest rohkem ülikooli akadeemilisi töötajaid.

Land lubas pressikonverentsil, et pakub teadusprorektori ametikohta kaaskandideerijale Jarek Kurnitskile ning tegi ettepaneku luua ülikooli teadusfondi, et rahastada paremini teadustegevust.

Uus rektor lubas ka teha sammu soolise tasakaalu suunas ja tuua oma meeskonda prorektoriks naisi - mitte ainult tasakaalu pärast, vaid ka sisuliselt.

Taustainfo

TTÜ nõukogu uus koosseis kinnitati 20. jaanuaril. Uue rektori valimised kuulutati välja 7. veebruaril ja kogu kevade jooksul on toimunud mitmeid debatte, arutelusid ja kohtumisi.

Tiit Land on aastast 2011 Tallinna Ülikooli rektor. Ta oli aastatel 2000–2006 Stockholmi Ülikooli neurokeemia professor, aastast 2007 Tallinna Ülikooli keemia professor ning aastatel 2008–2011 oli ta Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi direktor.

Land kaitses 1994. aastal Stockholmi Ülikoolis doktorikraadi neurokeemias ja neurotoksikoloogias ning läbis järeldoktorantuuri Ameerika Rahvuslikus Tervise instituudis aastatel 1994–1999.

Oma valimisplatvormis on Tiit Land öelnud, et kavatseb Tallinna Tehnikaülikooli rektorina lähtuda ülikooli arengukavas 2020 seatud missioonist ning visioonist. Tema eesmärgiks on järgmise viie aasta jooksul tõsta ülikooli akadeemilist kvaliteeti, kasvatada teadus- ja arendustöö kvaliteeti ja mahtusid, algatada ülikooli rahvusvahelistumise põhimõtete ning jätkusuutliku arengu põhimõtete tegevuskava koostamise.

Tallinna Tehnikaülikooli rektori valis ülikooli 11-liikmeline nõukogu salajasel hääletusel. Tehnikaülikooli nõukokku kuuluvad Gunnar Okk, Maive Rute, Heiti Hääl, Ardo Kamratov, Tõnis Kanger, Robert Kitt, Piret Mürk-Dubout, Arvo Oorn, Tiina Randma-Liiv, Mart Saarma ja Andres Öpik.

Tiit Land asub Tallinna Tehnikaülikooli rektorina ametisse 1. septembril. Rektori ametiaeg on viis aastat.

Aaviksoo esitasid rektorikandidaatiks rühm Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liikmeid, hulk ülikooli professoreid inseneri-, IT ja loodusteaduskonnast ning mitmed haldustugistruktuuri üksuste juhid ja töötajad. Kurnitski esitajateks on rühm inseneriteaduskonna emeriitprofessoreid. Landi esitas rühm Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuid.