Sul on vaja sõita ühest linnast teise ning soovid, et sõit kulgeks kiiresti ja mugavalt, mistõttu oleks hea teada, kas kuskil tehakse teetöid, millised on teeolud või kas teel võib esineda takistusi. Siinkohal tulebki appi teekonna planeerimise abiline, portaal Tark Tee, kust saad kätte kogu olulise info enne teele asumist.

Selleks et liiklejad saaksid oma teekonda paremini, ohutumalt ja efektiivsemalt planeerida, on Maanteeamet juba üle seitsme aasta pakkunud portaali Tark Tee vahendusel liiklejatele infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta. Ja mitte ainult.

Mis kasu on Tark Teest liiklejale?

Liiklejale pakub kindlasti kõige rohkem huvi enne sõitu teeolude ja liikluspiirangute info vaatamine. Seejärel on juba lihtsam otsustada, millist teed sõitmiseks valida.

Info lisamine on muutunud järjest operatiivsemaks ning kasutajasõbralikumaks. Tark Tee portaalis on näha kõik toimuvad teetööd ja ka lähiajal algavad teetööd. Oluline on see suvisel ajal, kui plaanitakse sõita saartele, et jõuda õigel ajal praamile. Ja sõites nädalavahetusel kuhugi, on hea teada, mis teel ootab ning vajadusel valida teine marsruut. Selgelt on välja toodud teede sulgemised ning ümbersõidud.

Juba mõnda aega on Tark Tee portaalis kasutatav operatiivinfo kiht, kust on näha liiklusõnnetused ja muud ohud. Kõik hädaabinumbrile 112 jõudnud teated olulistest liiklusõnnetustest jõuavad süsteemi ja kaardile praktiliselt loetud sekunditega.

Nähes teel suurt hulka liiklejate hoiatusi raske avariiga seotud ummikutest maanteel, võib osutuda targemaks valida juba enne teele asumist alternatiivne marsruut.

Erinevad navigatsiooniäpid oskavad üldiselt küll liiklusseisakute tekkides ise jooksvalt pakkuda alternatiivne, kuid kogemus on näidanud, et alati see ei toimi ning pakutavad alternatiivid võivad vahel juhatada väikestele kõrvalteedele, mida suurem osa liiklejatest parema meelega väldiks.
Waze'i kasutajate hoiatused jõuavad kaardile

Kaardile jõuavad ka Waze’i kasutajate lisatud hoiatused ummikute, teetakistuste ja keeruliste teeolude kohta. Kõiki võimalikke Waze’i hoiatusi ning Tallinna linna infot ei kuvata, et infomüra vähendada.
Siinkohal tuleb siiski märkida, et portaali tuleb vaadata enne teele asumist, sest tegemist ei ole rakendusega, mida saaks kasutada sõidu ajal.

Selleks on loodud juba mitmeid lahendusi, nt Waze ja Google Maps, kuhu jõuab ka Tark Tee info. On küsitud, et mis kasu on enne info vaatamisest, kui teel võib kõik muutuda. Jah, sel on oma tõepõhi all. Samas aitab info vaatamine teekonda paremini ja ohutumalt planeerida ning annab autojuhile juba eelnevalt aimduse, mis teda võib ees oodata.

Oluline info veoautojuhtidele

Abi ja infot leiavad ka raskeveokitega liiklejad ehk veoautojuhid ning veonduse ettevõtted, kes saavad Targast Teest lisaks liikluspiirangutele infot massipiirangutest.

Teedelagunemise perioodidel võib päevas kõrvalmaanteedele lisanduda kümneid uusi veoautode massipiiranguid – Eesti kliimas on teede lagunemine paratamatu ja seetõttu tasub enne teeleasumist kriitilise pilguga ka kaart üle vaadata.

Värskeima info nende kohta leiab Tark Teest – nii kehtestatud kui lähipäevil kehtima hakkavad massipiirangud. Lisandunud ning eemaldatud massipiirangutega arvestab ka teekonnaotsing.
Veoste vedajate jaoks olulise infona on Tark Tee portaalis nähtavad ka riigiteede gabariidipiirangud – nii püsivad kui ehitustöödega seotud ajutised piirangud.

Kõrge või laia veosega liiklejad peaksid nende ülekontrollimise võtma omale rutiiniks, kuna eksimused võivad osutuda väga kulukaks. Autovedajate jaoks on loodud ka eraldi kaardikiht, nn lilla võrgustik – teedevõrk, kus on eriloa alusel lubatud sõita tavapärasest raskema, kuni 52 t täismassiga autorongiga.

Varem oli teatud tingimuste täitmisel see võimalus metsavedajatel, 2019. aasta 1. juulist õigust laiendati.

Kasutajate ring avardub

Liikluspiirangute osas on Tark Tee seni koondanud valdavalt riigimaanteede ehk Maanteeameti hallatavate teede infot. Samas on rakendus avatud kasutamiseks kõigile omavalitsustele nende teedel olevate teetööde või muude liikluspiirangute info jagamiseks.

Kohalikel teedel vastutavad selle info edastamise eest omavalitsused ning mitmed neist, näiteks Saaremaa, Jõgeva või Luunja vallad, juba kasutavad Tarka Teed. Selleks et olla kursis teel toimuvaga, saab endale tellida portaalist ka teavitusi. Valida saab liikluspiirangute ning massi- ja gabariidipiirangute teadete vahel.

Samuti saab määrata, millise maakonna või tee kohta infot soovitakse saada. Nii jõuavad kõik uued piirangud koheselt ka postkasti.

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.