12. märtsil 2020 kuulutas Eesti Vabariigi valitsus seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra ja kehtestas piiranguid, teatas välisministeerium.

Kohustus teavitada piirangutest Euroopa Nõukogu tulenes Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist ja selle kohaldamispraktikast.

Rakendatud meetmetest tulenevalt oli tegemist olukorraga, mis vastas konventsiooni artiklis 15 nimetatud hädaolukorrale. Teate tegemisega tagati, et Euroopa Inimõiguste Kohus saab võimalike tulevaste kaebuste lahendamisel võtta olukorra tõsidust kohaselt arvesse. Kõik võetud meetmed on kohtulikult kontrollitavad, sh Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt ka artikli 15 kohaldamise ajal.

Vabariigi Valitsus otsustas, et eriolukord lõpeb Eestis 17. mail, mistõttu teavitab Välisministeerium eriolukorra lõppemisest ka teisi rahvusvahelisi organisatsioone nagu OSCE ja ÜRO.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid