Vabariigi Valitsus täpsustas täna e-istungil Soome piiri ületamist puudutavat korraldust nii, et Soomest saavad Eestisse isolatsiooninõudeta töö ja õppimise eesmärgil või perekondlikel põhjustel senisest tihedamini tulla ainult need isikud, kellel on Soome kodakondsus, elamisluba või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soomes ja neil ei esine haigusnähte. Eesti kodakondsete ja elanike liikumist muudatus ei puuduta.

Korraldusega muudetakse isikute ringi, kellel on lubatud piiriületus Soomest Eestisse järgmistel juhtudel:
1) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine
(hõlmab ka töötamist või vabatahtlikku tegevust abistamisorganisatsiooni juures);
2) isik õpib Eestis registreeritud õppeasutuses;
3) isik saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid.

Eesti Vabariiki saabunud isikud võivad teistesse riikidesse, sealhulgas Läti Vabariiki ja Leedu Vabariiki, edasi liikuda ainult vastavuses nendesse riikidesse sisenemise korralduse ja piirangutega.

Eelmisel reedel tegi valitsus otsuse, mille järgi hakkab homsest Soomega hakkab kehtima uus piiriületuskord. Leeveneb piirang, mille kohaselt pidid Soomest Eestisse saabuvad inimesed jääma piiriületuse järel 14 päevaks isolatsiooni.

Kui seni võisid Eestis elavad, kuid Soomes tööl käivad inimesed ilma selle nõudeta Eestisse saabuda kuni üks kord nädalas, siis homsest saavad nad Eesti ja Soome vahel liikuda ka tihedamini.

Lisaks Soomes töötavatele Eesti inimestele kaob piiriületuse järgne isolatsiooninõue neile, kes saabuvad Soomest Eestisse tööle või siinsesse õppeasutusse õppima. Samuti ei pea koju jääma inimesed, kes saabuvad Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel.

Kuigi isolatsiooninõue kaob, on Eestisse saabujatel soovitus siiski hoiduda kahe nädala jooksul kodust lahkumast, välja arvatud tööl käimiseks või muul vältimatul põhjusel.

Lisaks rakendatakse täiendavaid ohutusnõudeid laevadel ja sadamates: Soome ja Eesti vahel reisijate hulgas viiakse läbi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse vabatahtlik testimine, jätkub pisteline piirikontroll. Eesmärgiks on vähendada viiruse võimalikku levikut Eestisse.