Muraste kooli hoolekogu esimehe Mart Eensalu sõnul üritas vallavanem Erik Sandla iga hinnaga kolida kooli kohta, mis pole selleks mõeldud ning kus vallal on lihtsalt kinnisvara üle. “Sealjuures absoluutselt hoolimata sellest, et lapsed oleks asunud käima mööda riigi ohtlikumat kooliteed,” rääkis Eensalu.

Eensalu tõlgenduses tähendas haridusministeeriumi kiri seda, et Muraste kooli III astme kolimine jääb ära. Harku vald sellega ei nõustu.

"Haridus- ja teadusministeerium ei ole teinud otsust koolitusloa väljastamiseks Muraste Koolile õppe läbiviimiseks III kooliastmes (7.– 9. klass), kuna koolitusloa taotluse menetlus alles kestab. Ministeerium on pöördunud menetluse käigus Harku vallavalitsuse poole täiendavate selgituste saamiseks, mille osas vallavalitsus leiab kõige otstarbekamad lahendused," teatas Harku valla kommunikatsioonijuht Madis Idnurm.