Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt hooldatavate magistraalteede, kõnniteede, jalgratta- ja jalgteede ning parklate kevadkoristustööd lõpule viidud, teatas linn pressiteates.

„Käesoleval aastal alustati kevadkoristustöödega harjumuspärasest varem, märtsikuu lõpus. Peamisteks ajenditeks oli koroonaviiruse tõrjumise meetmete kasutuselevõtt ja soojemad ilmaolud. Tänavapesu teostati linnatänavatel igapäevaselt ja selleks kasutati rekordilised 17947 m3 vett, milleks vajaliku tänavapesuvee on eraldanud Aktsiaselts Tallinna Vesi,“ rääkis Klandorf.

1. mai seisuga oli linnatänavatelt kokku kogutud 3560 tonni valdavalt naastrehvide poolt lahti sõidetud teekattematerjale – seda on enam kui 237 veokikoormat. Töid raskendasid ka tänavatele pargitud sõidukid, mis eriolukorra ajal valdavalt seisid, ega muutnud oma asukohta nädalate kaupa.

Seoses aktiivse ehitusperioodi algusega on korrale kutsutud mitmete ehitusobjektide vastutavaid isikuid, eesmärgiga säilitada avalike tänavate puhtus. Heakorraprobleemidest võib jätkuvalt teavitada linna abitelefonil 14410.

Intensiivset tänavapesu on kavas jätkata vähemalt 15. maini, mil Tallinna Päeva puhul toimub ülelinnaline pesupäev.