Nõukogu rõhutas oma otsuses, et Tallinna tervishoiu kõrgkooli tegevus terviseedenduse valdkonnas on laiaulatuslik ja mõjus ning väärib eraldi tunnustamist. Samuti viib kõrgkool läbi õpet erinevates regioonides ning on edukalt rakendanud ka õpipoisiõppe. Kõrgkooli iseloomustab õppijakeskne lähenemine kui läbiv aluspõhimõte kõikides valdkondades, praktika on sisukas ning tulemuslik, olles samal ajal tihedalt seotud teooriaga. Kõrgkoolis on pühendunud ja motiveeritud töötajad, uusi töötajaid toetab tõhus mentorlussüsteem. Üliõpilasi kaasatakse edukalt erinevatesse rakendusprojektidesse ja -uuringutesse. Üliõpilastel on ka tuutorite näol tähtis roll kõrgkooli tugiteenuste pakkumisel.

Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul on hea meel, et juba teist korda tunnustatakse kõrgkooli panust mõjuka tervisedendusliku tegevuse eest Eestis: "Oleme väga rõõmsad, et akrediteering on seitsmeks aastaks. Kõrvaltingimus annab sisendi uude arengukavasse ning suunab meid vajalike muudatuste planeerimisel ja tegemisel."

Õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa ütles, et seitsme aastane akrediteering kõrgkoolile on suur tunnustus ja ettepanekud toetavad kõrgkooli arengut tulevikus veelgi. “Kuna rakenduskõrghariduse õppekavade esmane eesmärk on koolitada tööturule häid spetsialiste, siis eriti hea meel on, et meie õppetöö valdkondadele antud hinnangud olid valdavalt positiivsed”.

Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkoolil on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes (nt Pärnus, Kuressaares, Haapsalus jm)