Avalikku raudteeohutust mõjutas 2019. aastal kokku 17 õnnetusjuhtumit. Nende hulgas oli 11 otsasõidu juhtumit ning 6 kokkupõrget. Õnnetusjuhtumites hukkus 7 inimest ning vigastada sai 7 inimest.

Käesoleval aastal on toimunud 3 õnnetusjuhtumit, neist 2 otsasõitu inimesele ja 1 kokkupõrge sõidukiga, hukkunud on üks inimene. Kõik juhtumid on toimunud raudteeülekäigukohas või ülesõidukohas. Kahe juhtumi puhul andis liiklejale täiendava teadaande rongi tulekust ka ülesõidukoha foor.

Rongi ja mootorsõiduki kokkupõrgete puhul oli juhtumite põhjuseks valdavalt autojuhi tähelepanematus. Otsasõidu juhtumite osas saab välja tuua mitmeid asjaolusid. Nimelt 2019. aastal ning 2020. aastal on kokku olnud 3 juhtumit, mis olid seotud jalgratturitega. 2019. aastal 7 juhtumi puhul viibis inimene raudteel selleks mitte-ettenähtud kohas. Ühe otsasõidu juhtumi puhul on tõenäoline, et inimene kasutas raudtee ületamisel kõrvaklappe ja seetõttu ei kuulnud lähenevat rongi.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti transpordiosakonna juhata Heigo Saare ütles, et jätkuvalt on probleemiks olukorrad, kus eiratakse raudtee ületamisega seotud nõudeid, näiteks ületatakse raudteed raudteeülekäigukohalt rattal sõites või kõrvaklapid peas, viibitakse raudteel selleks mitte-ettenähtud kohas.

"Raudtee-ettevõtjad panustavad ületuskohtade ohutumaks muutmisesse, muuhulgas lisades raudteeülesõidukohtadele foore ja tõkkepuid. Rõhutame, et nii liikluses üldiselt, kuid ka raudteel, on eluliselt oluline, et inimese tähelepanu on raudteel toimuval liiklusel ja rongile eesõiguse andmisel. Kuigi hetkel kehtib eriolukord, liiguvad inimesed siiski jalgsi, jalgratta ja sõiduautoga ning leiame, et raudteeohutuse ennetussõnumeid on mõistlik enne liikumiste tihenemist üle korrata," lausus Saare.