Eesti Päevaleht kirjutas esmaspäeval, kuidas üks ema sattus Tallinna lastehaigla erakorralise meditsiiniosakonda seoses lapse kukkumisega. Muuhulgas oli lapsel varasemalt tuvastatud COVID-19 nakkus. Artiklis kirjeldas Liisa haigla külastamisega kaasnenud negatiivset kogemust ning personaliga tekkinud konflikti. Konfliktist saab lähemalt lugeda siit.

Päev hiljem avaldas Delfi artikli, mis käsitles samaaegselt haiglas viibinud ja sündmust osaliselt pealt näinud lapsevanema kirjeldust olukorrast, milles haigla käitumist mõisteti. Lastehaigla väitis lehele, et käituti eeskirjade järgi, kuid konkreetse arsti käitumine jättis soovida, ja selle eest paluti vabandust.

Terviseamet väidab kirjas lastehaiglale veel seda, et kolmapäeval laekus ametile suuline kaebus seoses haigla olmetingimustega.

Suuline kaebus kirjeldas onkoloogilise diagnoosiga patsientide ning nende vanemate olukorda. "Juhiti tähelepanu kehvale ventilatsioonile, mille tõttu olid toad palavad ja lämbed ning pikalt lastega koos viibivate vanemate olukorrale ja neile mõeldud esmaste tingimuste puudumisele," selgitas terviseameti põhja regionaalosakonna nõunik Mihkel Näks lastehaiglale saadetud kirjas.

Näks tõdes, et tõenäoliselt laekus kaebus just ajendatuna Delfis ja Eesti Päevalehes avaldatud artiklitest.

Ajendatuna neist eelpool mainitud artiklitest ja suulisest kaebusest palub terviseamet lastehaiglal selgitada viite küsimust, millele oodatakse vastuseid 18. maiks.

  • Kuidas on konkreetset olukorda analüüsitud ning milliseid järeldusi edasiseks tööks tehtud?
  • Milliseid täiendavaid samme, lisaks personaliga vestlemisele on planeeritud ette võtta?
  • Kuidas plaanitakse tegutseda tulevaste juhtumite lahendamisel?
  • Kas haiglale on varasemalt esitatud 06.05 kaebuses kirjeldatud etteheiteid olmetingimuste osas?
  • Kui võimalik, siis mida ja millal on planeeritud olmetingimuste parandamiseks ette võtta?


Loe lähemalt lastehaiglast toimunust Eesti Päevalehest ja Delfist.