Kontrolliti kokku 40 veokit. Täpsem tehniline ülevaatus tehti neist 28-le, teatas politsei.

Kolmel veokil avastati heitgaaside manipuleerimisseadmed ja kahel ei töötanud saastet piirav AdBlue süsteem.

Kõigile viiele kehtestati Soomes sõidukeeld ja nad saadeti tagasi. Juhid said lisaks trahvi. Tagasi saadetud veokid oli Eesti, Läti ja Leedu registris.

„AdBlue süsteemi kõrvaldamine kasutuselt manipuleerimisseadme abil suurendab heitgaaside kahjuliku saaste enam kui 40-kordseks, nii et neid ei saa lasta liikluses tavaliseks muutuda,” rõhutas komissar Ilkka Kantola.

Leiti ka väiksemaid puudusi, mille eest määrati juhtidele väikseid trahve.