Esmaspäevast, 11. maist alustatakse Tallinnas välijõulinnakute, staadionide, mänguväljakute, välirulaparkide ja koerte jalutusväljakute avamisega. Mänguväljakud ja jõulinnakud pestakse enne avamist üle ja need avatakse külastajatele järk-järgult pärast puhastust. „Kasutada võib vaid neid väljakuid, millelt on eemaldatud lindid ja ümbritsevad aiad. Sellisel puhul saavad linlased olla kindlad, et neid väljakuid on täiendavalt puhastatud,“ rõhutas linnapea Mihhail Kõlvart.

Kuni kümnestele gruppidele avatakse välitreeninguteks linna spordibaaside välistaadionid ja väljakud, tagades desinfitseerimisainete kättesaadavuse, pindade puhastamise ja töötajatele isikukaitsevahendid. Samuti avatakse kontaktivabalt sõudebaas ja botaanikaaia väliala. Koolidel on esmaspäevast võimalus avada koolistaadionid juhul, kui kooli administratsioon on valmis tagama 2+2 reegli täitmise ja desinfitseerimise.

Niisamuti on võimalus esmaspäevast kontaktivabalt tagastada keskraamatukogust laenutatud raamatuid. Tallinna Vaimse Tervise keskus hakkab 11. maist kontaktselt pakkuma rehabilitatsiooniteenuse erihoolekandeteenuseid, järgides samuti ohutusnõudeid ja kasutades isikukaitsevahendeid.

Teises etapis avatakse alates 18. maist keskraamatukogu filiaalid ja muuseumid, linnaarhiiv ja perekonnaseisuamet ning botaanikaia siseruumid. Loomaaia välialale pääseb 19. maist, siseruumid avatakse külastajatele 1. juunist.

Tallinna koolides ja huvikoolides toimub õppeaasta lõpuni distantsõpe, kuid alates 18. maist on võimalik alustada kontakttundidega üks ühele või väikestes gruppides kuni viis inimest. Huvikoolid, kus 18. maist alustatakse kontakttundidega üks-ühele või kuni viieses grupis, esitavad arve teenuse osutamise eest.

Nendes huvikoolides, kus jätkub distantsõpe ka pärast 18. maid, arveid ei esita. Ühtlasi jätkavad koolid koolitoidu pakkide jagamist kuni 3. juunini. Noortekeskustes kehtivad välitingimustes samad ohutusnõuded, mis koolides ja huvikoolides, siseruumides on lubatud üksnes üks-ühele tegevused ning õues tuleb tagada 2+2 nõude täitmine, desinfitseerimine ja töötajatele isikukaitsevahendid.

Tallinna perekeskuses alustatakse kohapealse psühholoogilise nõustamisega nende perede puhul, kelle jaoks on kontaktnõustamine hädapärane. Ühtlasi hakkab perekeskus vajaduspõhiselt ning kriitilistel juhtudel kontaktteenusena korraldama lapse ja lahuselava vanema kohtumisi ning samal põhimõttel pakkuma vajadusel perelepitust.

Matusetalitusi on 18. maist taas võimalik läbi viia Pärnamäe, Liiva, Siselinna, Rahumäe ja Metsakalmistu kabelites juhul kui ärasaatjate ring piirdub kümne inimesega.

Kolmandas etapis, alates 1. juunist taasavatakse eakate päevakeskused ja sotsiaalkeskused, kuid osutatavate teenuste loetelu täpsustub maikuu jooksul. Külastada saab loomaaia siseruume ning avatakse avalikud rannad ja Aegna laevaliin.

„Spordihallide ja -saalide, saunade ja ujulate ning kultuurikeskuste avamise osas ootame Vabariigi Valitsuse otsust,“ märkis linnapea ning lisas, et kultuuriürituste, laste suvelaagrite ja õpilasmaleva tegevuse osas oodatakse Vabariigi Valitsuse otsust suurürituse piirarvu ja tingimuste kohta.

Linnapea rõhutas, et väljumisstrateegia kõigi meetmete rakendamisel on oluline silmas pidada, et jätkuvalt tuleb järgida kehtivaid nõudeid, 2+2 reeglit ning tagada töötajatele isikukaitsevahendid ja klientidele desinfitseerimisvahend.

Lõpetuseks tõdes Kõlvart, et vaatamata eriolukorra leevendustele tuleb valmis olla ka viirusepuhangu teiseks laineks. „See, mis toimub maailmas, näitab, et ühelt poolt saame rääkida küll eriolukorra leevendamisest, aga samas peame rääkima ka ettevalmistustest teiseks laineks. See võib tunduda pessimistliku lähenemisena, aga parem olla valmis ning rõõmustada selle üle, et midagi ei juhtunud, kui olla olukorras, kus teine laine tuleb ja meie valmisolek on puudulik,“ lisas linnapea

Raimond Kaljulaid (SDE): väljumisstrateegia on üldjoontes mõistlik, aga lasteaedade kohatasu tuleb Tallinnas kaotada aasta lõpuni

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhi Raimond Kaljulaidi sõnul on Tallinna väljumisstrateegias toodud tähtaajad üldjoones mõistlikud. Konservatiivsem lähenemine koolitundide taastamisele on mõistlik. Sotsiaaldemokraatide meelest tuleks aga Tallinna lapsevanemad lasteaia kohatasust vabastada vähemalt aasta lõpuni ning mõelda ka kohalike ettevõtete toetamisele.

Kaljulaidi sõnul on majanduslikud näitajad erakordselt murettekitavad.

“Paljud ettevõtted on suurtes raskustes. Mõne kuu pärast võib Eestis olla üle saja tuhande töötu. Selles olukorras ei ole õige perede väljaminekuid järsult suurendada. Tallinna praegune kava suurendaks ühe lapsega pere väljaminekuid ühes kuus üle 70 euro, kahe lasteaialapsega perele suurenevad igakuised väljaminekud üle 140 euro. Ja seda juba juuni kuust alates, mil väga paljud lapsevanemad on samaaegselt saanud kätte koondamisteate. See on julm,” ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul tuleks linnal langetada otsus lasteaiatasu küsimine peatada kuni aasta lõpuni ning asuda kohaselt läbirääkimistesse Keskerakonna ja EKRE valitsusega riigis, et kohatasu kaotataks üleriigiliselt ning seetõttu saamata jäänud tulu omavalitsustele kompenseerida.

“Sotsiaaldemokraatid on Riigikogu menetlusse andnud eelnõu, mis võimaldaks lasteaia kohatasu kaotada selliselt, et omavalitsused seetõttu ei kaota mitte ühtegi eurot. Midagi võiks Kõlvart ju Keskerakonna ja EKRE koalitsiooni toetamise eest Tallinnale vastu saada. Miks mitte lasteaia kohatasu kaotamise,” ütles Kaljulaid.

Täiendavalt peaks Kaljulaidi hinnangul Tallinn looma eraldi strateegia kohaliku ettevõtluse toetamiseks kriisiajal.

“Tallinnas luuakse üle 50% Eesti SKT-st. Tallinn saab ja peab kohalikke ettevõtteid kriisis täiendavalt toetama. Näiteks tuleks linnal eelarvemuudatusi tehes mõelda ka sellele, kuidas oma hangete ja ostudega maksimaalselt toetada Tallinnas tegutsevaid ettevõtteid. Võimalusi ettevõtete toetamiseks on küll ja veel,” ütles Kaljulaid.