Eesti Raudtee esitatud projektlahendus näeb ette rööbaste vahelise ooteplatvormi pikendamise ja selle juurdepääsude rekonstrueerimise. Platvormile rajatakse parem juurdepääs, mille käigus asendatakse teisele perroonile viivas tunnelis asuv trepp kaldteega ja pikendatakse olemasolevat ooteala Näituse tänava suunas.

Tartu abilinnapea Reno Laidre tunneb head meelt, et koostöö Eesti Raudteega hakkab vilja kandma, sest rongiga reisijad saavad lõpuks Tartu raudteejaamas endale ohutumad ja mugavamad tingimused.

"Rajataval kaldteel on tulevikus mugav liikuda nii lapsevankritega inimestel, ratturitel kui ka ratastoolis sõitjatel. Rongide ooteala pikendamine jätab reisijatele piisavalt ruumi rongi sisenemiseks ja sealt väljumiseks. Rongisõit muutub ohutumaks ja erinevate liikumisvahendite rongile kaasavõtmine märksa mugavamaks," selgitas Laidre.

Linnavalitsuse väljastatud projekteerimistingimuste kohaselt tuleb tagada ooteplatvormil viibivate reisijate ohutus ning kõik liiklejad, sh puuetega või lapsevankritega reisijad, peavad pääsema ooteplatvormile nii raudteega samalt tasandilt kui ka tunneli kaudu.

Juurdepääsud tuleb tagada ühelt poolt kuni Vaksali tänavani ja teiselt poolt kuni jaamahooneni. Platvormile kavandatav reisijate ooteala koos varjualusega peab sobituma ümbritseva miljöö ja vaksalihoone arhitektuuriga.

Projekteerida tuleb ka suunaviidad, tõkkepuud ja piirded, mis suunavad reisijad ja teised liiklejad raudteepiirkonnas õigesti liiklema. Vajadusel tuleb raudteepiirkonnas ette võtta ka täiendavaid ohutusmeetmeid – paigaldada torupiirded jm liikluskorraldusvahendeid, mis keelaksid vales kohas raudtee ületamise.

Sel aastal valmib ooteplatvormi ja juurdepääsude rekonstrueerimise projekt, ehitustöödega on Eesti Raudteel kavas alustada järgmisel aastal.