Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, eksami tegemine on koroonaviiruse leviku tõttu vabatahtlik. Eksaminandid, kes olid ennast 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, võivad sooritada matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.

Riigieksamid tuleks õpilasel teha kindlasti juhul, kui on plaanis edasi õppida erialal, kus nõutakse sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

Eesti keele riigieksam toimub 29. mail, eesti keel teise keelena 1. kuni 3. juunil, matemaatika 5. juunil. Inglise keele riigieksamit sel kevadel ei toimu.

Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba eksamite infosüsteemis olemas. Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt seitse päeva enne eksami toimumist.

Kui õpilane ei soovi kevadel ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis tuleb tal saata oma riigieksami tühistamise soov Innovele 11. maiks. E-kirjas tuleb õpilasel märkida oma nimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.

Rahvusvahelistele võõrkeele eksamitele registreerunutega võetakse Innove poolt ühendust ja antakse täiendav eksamikorraldust puudutav info. Teave on leitav ka Innove kodulehelt.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil ja õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil.

Selle aasta kevadel läbi viidavate riigieksamite lisaeksamid korraldatakse käesoleva aasta sügisel. Täpsem info avaldatakse Innove kodulehel.

Riigieksameid korraldab Eestis sihtasutus Innove, mis on hariduse kompetentsikeskus.