Preemiale saavad kandideerida naised, kes on nii Eesti kodanikud, Isamaa erakonna liikmed kui vähemalt nelja lapse emad. Erinevalt Eesti Naisliidu jagatavast aasta ema tunnustusest ei pea Isamaa preemiale kandideerimiseks olema abielus. „Eestis on tuhandeid emasid, kes on õnnelikus abielus ning tuhandeid neid, kes on suurepärased üksikvanemad. Sama kehtib ka Isamaa liikmeskonna puhul,” põhjendas preemia algataja, rahvastikuminister Riina Solman.

Tunnustamiseks mõeldud preemiafond tuleb Isamaa erakonna eelarvest.

Minister Solman leidis, et auhindu emade tunnustamiseks ja väärtustamiseks ei saa kunagi olla liiga palju. „Kui auhinna saamise võimalusi tekib juurde, saavad rohkemad pered otsese tunnustamise osaliseks ja ka emadus saab laiemalt esile tõstetud, mis on meie hinnangul väga vajalik,” selgitas ta, miks on erakond otsustanud luua aasta ema preemia, kui üks on juba olemas. „Otsustasime Isamaa naiskogu poolt omapoolse tunnustuse luua, kuivõrd emaks olemise väärtustamises ei ole monopoli ühelgi organisatsioonil Eestis.”

Solman märkis, et sai pärast 8. märtsi naistepäeva konverentsi palju positiivset tagasisidet emaduse esiletõstmise eest. „[See] pani mõtlema, et emadus võib olla meie ühiskonnas liiga vähe märgatud ja liiga vähe tunnustatud,” tõdes ta. Solmani hinnangul on laste kasvatamise valinud emad ühiskonnas vähe tähelepanu saanud. „Enamasti tunnustatakse tööalase karjääri poolest silma paistvaid emasid, mistõttu tuleb hakata enam väärtustama ka seda tööd ja vaeva, mida meie emad panustavad oma laste kasvatamisse tublideks kodanikeks,” sõnas ta.

Isamaa on otsustanud oma preemiaga tunnustada spetsiaalselt lasterikkaid peresid. „Iga pere, kes kasvatab nelja või enamat last, on tegelikult elutöö preemia vääriline. Paratamatult saab vaid mõnda neist esile tõsta, kuid loodame, et väärtustatuna tunnevad end ka paljud teised lasterikka pere emad, kes ise seda auhinda sel korral veel ei saa. Konkursiga toetame laiemalt lasterikkust, märkame ning tõstame esile nende tegusate emade ja naiste igapäevast pühendumist, sest laste kasvatamine tähendab, et panustatud on eneseteostuse kõrvalt palju aega, vaeva ja ressursse,” rääkis Solman.

Minister ei osanud vastata, kui palju võiks Isamaa erakonnas olla nelja lapsega Eesti kodanikest liikmeid. „Seesugust uuringut ei ole me erakonnas ega naiskogus kunagi läbi viidud, ma ei pea seda ka eetiliseks. Pikaajalise erakonna liikmena oma erakonnakaaslasi teades - neid on hulk ja mitte väike hulk. Isamaa on suur erakond ja kõiki inimesi ma isiklikult ei tunne, mistõttu on neid emasid veel suurem hulk,” usub ta.

Isamaa aasta ema auhind antakse välja emadepäeval kell 12. Eriolukorra tõttu toimub aunimetuse ja preemia üleandmine veebi vahendusel.