Surnute andmeid soo ning vanuserühmade kaupa uuendatakse nii kaua, kuni on vaja hinnata eriolukorra mõju. Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja Heidy Roosimägi selgitas, et esialgu tehakse seda eriolukorra lõpuni, kuid ei ole välistatud, et sellega jätkatakse ka hiljem, kui nähakse selleks vajadust.

“Viirus mõjutab mitmeid igapäevaelu aspekte: tööturgu, liikuvust, ka suremust,” põhjendas Roosimägi, miks otsustas statistikaamet hakata surmadest iga nädal ülevaadet andma. Ta lisas, et nii rahvusvaheliselt kui siseriiklikult on selgelt kasvanud vajadus kiirema info järele ning surmade nädalast ülevaadet antakse ka teistes Euroopa riikides. Andmed kogub tervikuks kokku Eurostat ehk Euroopa Liidu statistikaamet.

Küsimusele, kas otsuse taga oli eeldus, et koroonakriisi tagajärjel hakkab inimesi varasemast rohkem surema, vastas Roosimägi, et statistikaamet selliseid eelduseid ei tee ning otsuse taga oli tarbijate vajadus info järele. Nimelt saadetakse statistikaametile järjest rohkem päringuid rahvastikusündmuste kohta.

Terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets ütles tänasel pressikonverentsil, et liigsuremus ei ole koroonaviiruse tõttu praegustel andmetel tõusnud. Ka kiirabikutsete arv ei ole märkimisväärselt tõusnud.

Eelmisel nädalal suri 302 Eesti elanikku: 167 naist ja 135 meest. Kõige rohkem (155) suri üle 80-aastaseid inimesi, 65–79-aastasena surnuid oli 90 ja alla 65-aastaseid 57.

Avaldatav surmade statistika on nädalate kaupa võrreldav kuni 2017. aasta alguseni. Ära on toodud ka kümne aasta keskmised surmade arvud nädalate kaupa.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Alis Tammuri sõnul tekib nädalate kaupa avaldatud statistika alusel võimalus paremini jälgida näiteks koroonaviiruse mõju surmade arvule. „Koguarvu kõrval on seejuures oluline jälgida ka, kas ja milline on surmade arvu muutus vanusegruppide kaupa,“ lisas Tammur.

Kõige rohkem on tänavu ühel nädalal, 9.–15. märtsil, surnud 335 Eesti elanikku. Tavapäraselt ongi aasta jooksul rohkem surmasid detsembrist märtsini ja keskmisest vähem juunis, juulis, augustis ning septembris.