Miljoni eurone küsimus oli, kuidas siis jõuda grupeeringute tippudeni ning panna ka nemad vastutama. Grupeeringu liidrid elasid toona ja elatavad end ka tulevikus valdavalt kuritegelikust tulust. „Meile teadaolevalt ei käi ükski toona ega ka praegu Eestis tegutsevatest kuritegeliku ühenduse juhtidest üheksast viieni palgatööl. Küll on aga nende ümber suur hulk kurjategijaid, grupeeringu lihtliikmeid, kes varastavad, kelmitavad, panevad toime maksukuritegusid, müüvad narkootikume ning toovad ühe osa teenitud kriminaaltulust n-ö ühisesse potti. Kurjategijad ei tule üldjuhul kokku ega moodusta kuritegelikku ühendust mitte üksnes seetõttu, et üheskoos võimalikult palju kurja teha. Ka kurjategija on homo economicus ning kuritegelike ühenduste moodustamisloogika seisneb eeskätt tõdemuses, et koopereerudes on võimalik kergemini ja pikema aja vältel suuremat kriminaaltulu teenida kui eraldi põlve otsas nikerdades.“