Ciesa töötas üle kahekümne aasta Moskvas ajalehtede l’Unità ja La Stampa erikorrespondendina, 1980. aastatel rahastas Chiesa tegevust aga näiteks NSVL Kommunistlik Partei.

2014. aasta 15. detsembril saabus Chiesa Eestisse meediaklubi Impressum kutsel, kuid samal õhtul pidas politsei ta kinni. Järgmisel päeval kohustati teda riigist lahkuma ning ta lendas Moskvasse.

Siseministeerium kehtestas talle sissesõidukeelu, sest ministeeriumi hinnangul oli alust arvata, et Chiesa võib ohustada Eesti avalikku korda ning riigi julgeolekut.

Delfi kirjutas toona, et ühe siseministeeriumi põhjendusi näinud inimese sõnul põhjendas ministeerium, et Chiesa oli Itaalia kompartei liige, ta on raamatu autor, kus kirjutas, et USA võimud võisid olla 11. septembri terrorirünnakutega seotud ja kiitis heaks Vene võimude tegevuse Lõuna-Osseetias ja Ida-Ukrainas.

Õigustas annekteerimist

Varem on Chiesa MTÜ Impressumi kutsel Eestit külastanud 2008., 2011. ja 2014. aastal. 2008. aastal esitles ta Tallinnas raamatut „Zero“, milles väidab, et 11. septembri terrorirünnakute korraldamisse oli segatud Ameerika Ühendriikide valitsus.

Samuti tegi ta Eestis viibides mitmeid avaldusi Arnold Meri (1919–2009) toetuseks, kellele märtsiküüditamises osalemise tõttu süüdistati inimsusvastases kuriteos ja genotsiidis.

Ühtlasi kasutas Chiesa oma artiklites mõisteid genotsiid ja vene okupatsioon jutumärkides, eitades seeläbi Eesti Vabariigi okupeerimist NSV Liidu poolt 1940. aastal ja Nõukogude võimu poolt siin toime pandud inimsusvastaseid kuritegusid.

Samuti õigustas Chiesa Krimmi annekteerimist ja süüdistas Ukrainat natsismis ja etnilises puhastuses.

Chiesa vaidlustas toona kohtus korralduse, millega tal keelati Eestisse siseneda 2014. aasta 13. detsembrist 2015. aasta 13. jaanuarini. Halduskohus ega hiljem ka Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud tema kaebust Eesti riigi vastu.

Chiesa sõitis Eestisse siiski 2015. aasta jaanuari lõpus ja esines Maardus.

Väidetavalt oli Chiesa Venemaa ultrakonservatiivse ühenduse Irboska Klubi liige, kuigi 2015. aastal väitis ta vastupidist. Klubi asutati 2012. aastal Pihkvas ja kannab sümboolselt 1920.–1944. aastani Eesti koosseisu kuulunud asula nime. Irboska Klubi sisuliseks eesmärgiks on taastada Venemaa Nõukogude Liidu aegne suurus ja võimsus, kasutades selleks karmi ja konservatiivset poliitikat. Klubi liikmed ja nende mõttekaaslased käsitlevad Balti riike, Moldovat ja Ukrainat Venemaa jaoks ainult ajutiselt kaduma läinud territooriumidena.