„Erinevalt gripist lapsed ei ole viirusekandjad ega tõenäoliselt siis ka mitte viiruse levitajad," ütles professor Irja Lutsar neljapäeval sotsiaalkomisjoni avalikul istungil. "Neid andmeid on Eestis väga vähe. Alla kümneaastaseid lapsi - vähem kui kümme. Vaatasin Rootsi andmeid: samasugused, alla ühe protsendi on alla kümneaastased lapsed. Islandi prospektiivses uuringus, kus 858 alla kümneaastast last uuriti – neist ühelgi polnud PCR test positiivne, nii et sellest mina järeldaks, et lasteaiad ja algkoolid ei ole risk haiguse levikuks.”

Lutsar täpsustas täna Delfile, et "viirusekandja" oli vale sõnavalik. Ta pidas silmas, et pole ära tõestatud, et lapsed levitaksid koroonaviirust. „On üksikuid leibkondlikke juhte, kus on väga raske öelda, kas viirus läks lapselt vanemale või vanemalt lapsele. Aga nagu me gripiga teame, et lapsed on peamised haiguse levitajad – midagi niisugust antud juhul kirjeldatud ei ole.”

Viroloog Andres Merits on teisel seisukohal. „Lapsed nakatuvad SARS-CoV-2 viirusega, selles pole kahtlust. Eestis on kinnitatud 59 nakatumist vanuses 0-19 aastat. Kuna neid vanusegruppe pole palju tesitud, siis eeldatavasti on see number märkimisväärselt suurem,” selgitas ta taustaks.

Merits rõhutas, et lapsed enamasti ei haigestu – see pole sama, mis viirusega nakatumine. Samuti pole tõepoolest selge, milline roll on nakatunud asümptomaatilistel laste SARS-CoV-2 viiruse levitamisel. „See ei tähenda, et seda ei ole ega või olla. Tõenäoline on, et pigem see siiski olemas on, sest kui viirus organismist väljub, pole vahet, kas ta väljus lapsest või täiskasvanust.”

Merits ütles, et arvestades koroonaviiruse levikuga seotud ebaselgust – eriti ebaselgust selles osas, kuidas ja kui efektiivselt levib viirus asümptomaatiliste kandjate, sealhulgas laste kaudu – on ka ilma piiranguteta loogiline vältida kampadesse kogunemist ja lähikontakte. Lastele kehtivad ka täpselt samad eriolukorra reeglid ja piirangud kui täiskasvanutele.

Lutsar selgitas viroloogide seisukohtade lahknevust kommenteerides, et ta toetub konkreetselt sellele teadmisele, mis on kirjanduses tõestatud. „Ma olen püüdnud seekord üldse mitte arvata. Loogiline on, et lapsed levitavad haiguseid, aga seekord on miskipärast vähemalt need andmed, mis minul on, teistmoodi.”

Ka linnadel eri lähenemised

Terviseamet on andnud linnadele soovituse mänguväljakud sulgeda. ERR kirjutas, et soovitusest hoolimata on näiteks Viljandis kõik 15 linnale kuuluvat mänguväljakut avatud.

"Me ausalt öeldes ei näinud põhjust lauskeelamisele, sellepärast et väga lihtne oleks kõike ära keelata ja öelda, et on tehtud, aga me peame lähtuma ka nendest noortest, kes tegelikult neid mänguväljakuid kasutavad," rääkis ERR-ile Viljandi linnapea Madis Timpson.

"Kui reegleid järgida, siis põhjust nende sulgemiseks meie meelest ei ole. Lauskeelamine ei lahenda ju probleeme, tervele mõistusele peaks ka ruumi jääma. Viljandi näitel ma võin küll kinnitada, et inimesed on mõistlikud."

Eriolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ütles ERR-ile, et kui statistika Islandil näitab, et alla 10-aastased lapsed ei anna viirust edasi, siis tuleb arvestada ka teiste võimalustega.