Samas tabati eelmise ööpäeva jooksul üks narko- ja seitse alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti.

Lisaks ärandati Lääne prefektuuri haldusalast 2007. aasta halli värvi Audi A6 riikliku numbrimärgiga
934BPF.