Nii ei lubanud riigivõimud mandrilt tulla teenima preestrit ning öine ülestõusmispühade liturgia jäi pidamata. Samuti on üks kloostri nunnadest jäänud Kreekasse "lõksu".

"Mul pole mingit etteheidet inimestele, kes niimoodi otsustasid, sest me teame, et elame usukauges riigis ning eks ole väike klooster või Pokumaa ühel tasandil," märkis Theofili. "Oleme alandlikult ja rõõmsalt sellise võimaluse vastu võtnud ning näeme selles ka jumala tahet."

Ometi on tegemist kristliku kiriku kahe tuhande aastase ajaloo vältel pretsedenditu ajaga. Ka suurimate tagakiusamiste ajastul oli jumalakoda see, kes üritas inimesi vastu võtta ka siis, kui ilmalik võim ei lubanud. Nüüd aga ütleb kirik, et "ärge tulge". Kuidas praegust olukorda enda jaoks lahti mõtestada?

Ja kuivõrd võiks ka nii traditsiooniline organisatsioon käia kaasas moodsate aegadega: ehk kui meil on juba e-kool, kas võiks siis olla ka e-kirik?

Skiita eestseisjaga vestles Krister Paris.