Mis puudutab e-valimiste teemat, siis see on üks põhilisi mittearusaamisi, mis on kogu seda aastat varjutanud, pluss valimiskampaania sinna ette.

Kui kriitika on see, et pole tegeletud, siis loomulikult on tegeletud ja päevast number üks alates. Täpselt selles mahus, mis on võimalik. Aga ootused vähemalt osade inimeste poolt on see, et ITminister teeb ise selle ümber või paneb kinni.

Aga minul ei ole sõnaõigust ei protsessi ümbertegemisel ega kinnipanekul. Kinnipanekut ma põhimõtteliselt ei toeta ka.