NB! Näidatud maski desinfitseerimise meetodid põhinevad hetkel parimale kättesaadavale teadmisele ning on mõeldud kasutamiseks epideemia ajal erakorralise praktikana. Need ei ole standardiseeritud. Näidatud steriliseerimise efektiivsus ja ohutus pole hetkel täielikult kirjeldatud. Pole teada, mitu korda võib maski kuumtöödelda. Maski kandjale ohutuim ja turvalisim viis on uue maski kasutamine.

Aktiivselt koroonakriisi ajal teavitustööd tegev materjaliteadlane Marek Strandberg on teinud nüüdkord videoõpetuse maskide teemal, kus selgitab, mille poolest erineb poes müüdav tolmumask päris kirurgilisest maskist. Samuti selgitab ta ära maski toimimise põhimõtte. Vaata lähemalt videost.

Delfi on palunud kõnealust vahet täpsemalt selgitada ka terviseametil, ravimiametil, riigikantselei Covid-19 kriisistaabil ja tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalveametil, kuid möödunud nädala keskpaigast saadik pole seda saanud. Vastamist on lubanud üksnes viimane neist asutustest, esimesed kolm ei pea seda enda pädevusalaks.

Toimetas: Aleksander Pihlak