Tänase seisuga on COVID-19 positiivse diagnoosi saanud 128 tervishoiuasutuse töötajat üle Eesti. Terviseameti andmetel on neid Lääne regioonis 99, Põhja regioonis 16, Ida regioonis kolm ja Lõuna regioonis 10. Nende hulgas on arste erinevatest haiglatest, perearste, hambaarste, õdesid, hooldajaid jt tervishoius töötavaid inimesi ning apteekreid.

Enim on COVID-19 diagnoosi saanud töötajaid Kuressaare haiglas. Täna teatas haigla, et neid on 81, kuid ravijuhi Edward Laane sõnul on kõigile neile asendajad leitud. Lisaks on mandrilt appi tulnud 70 inimest, kirjutas Meie Maa.

Terviseameti staabijuht Ragnar Vaiknets ütles, et oluline on silmas pidada, et need numbrid muutuvad pidevalt, kuna tervishoiutöötajad haigestuvad ja tervenevad samamoodi nagu kõik teised. Samuti on osa meditsiinipersonalist töölt eemal ka karantiini tõttu.

"Seetõttu oleks eksitav väljastada loetelu konkreetsetest tervishoiuasutustest, mille töötajad COVID-19 positiivse diagnoosi on saanud, kuna paljud neist on praeguseks tervenenud või on haigestunud väljaspool tööd ning pole haigena päevagi tööl viibinud või on karantiinis väljaspool töökohta toimunud kontaktide tõttu," selgitas Vaiknemets.

Vaiknemets lisas, et tuleb meeles pidada, et haiguse kohalik levik on kestnud juba umbes kuu ning selle aja jooksul on inimesed jõudnud nii haigestuda kui ka terveneda.

Kuna haigestunul tuleb tööandjat teavitada, siis kogubki infot tervishoiutöötajate haigestumise kohta ennekõike tööandja, kes peab tagama tervishoiuteenuse ja raviasutuse töö toimepidevuse. Toimepidevuse seisukohast on absoluutarvudest olulisemad suhtarvud ehk kui suur osa konkreetse asutuste töötajatest on haiguse tõttu töölt eemal.

"Saame aru inimeste huvist ja murest tervishoiutöötajate tervise pärast. Tervishoiutöötajate ja nende patsientide kaitseks testitakse neid ja teisi eesliinitöötajaid nii juhuvalimi alusel kui ka kahtluse korral. Kõikides haiglates on paigas infektsioonikontrolli süsteemid ja kõik töötajad on saanud koolitused ja juhised nii enda kui ka teiste kaitsmiseks. Haigestunud meditsiinitöötajale rakenduvad samasugused reeglid nagu kõikidele inimestele: ta peab haigestudes teavitama inimesi, kellega ta oli lähikontaktis, samamoodi püsima kodus kuni tervenemiseni, ravi osas konsulteerima oma raviarstiga," selgitas Vaiknemets.