Värskeima kapo poolt avaldatud nimena tuleb välja elektrikuna töötanud Eesti alaline elanik Sergei Kondrat, kes nüüdseks juba pea aasta trellide taga veetnud.

Kondrat on praeguseks 50-aastane Venemaa kodanik, kes oli Venemaa kindralstaabi peavalitsusega (GRU) salajast koostööd teinud juba 2006. aasta juulist, osaledes teadvalt Eesti Vabariigi julgeoleukule vägivallata kahjustamisele suunatud agentuur-operatiivtöös, nähtub aastaraamatust.

Kondrati tegevus seisnes selles, et kogus teavet riigikaitseliste ja elutähtsat teenust tagavate objektide kohta. Elektrikuna töötamine tuli teabe kogumisel vaid kasuks, märgib kaitsepolitseiamet.