Mis on olnud viimastel aastatel tööandjate suurim väljakutse? Kindlasti süvenev tööjõupuudus. Tööandjad on pidanud olema leidlikud ja loovad oma värbamistegevustes, tegelema tööandja mainekujundusega, pakkuma ennenägematuid motivatsioonipakette ja veel palju muudki. Seda kõike selleks, et olla atraktiivne nii tööotsijatele kui ka oma olemasolevatele töötajatele. Ootamatult ja väga lühikese aja jooksul on aga hulk tööandjaid sattunud olukorda, kus need samad suure pingutusega leitud ja hoolega hoitud töötajad tuleb nüüd koondada.

Ent koondamisel ja koondamisel on vahe. Ühel juhul ei ole töötajatele tõepoolest pakkuda ei tööd ega ka tasu ja see olukord on ajas püsiv. Teisel juhul, eelkõige esineb seda rahvusvahelistes organisatsioonides ja korporatsioonides, võib koondamine olla personalikulude vähendamise ja n-ö efektiivistamise strateegia, mille tulemusel tuleb edaspidi ära teha sama töö väiksema personali hulga ja kuluga. Mõlemal juhul võib organisatsioon koondamiste tõttu kaotada oluliste teadmiste ja oskustega töötajaid, kuid teisel juhul on olemas lahendus selle kaotuse vältimiseks – personalirenditeenus.

Mis on personalirent?

Personalirenditeenus võimaldab koostöö jätkamist oma seniste töötajatega. Selleks tuleb personalirendiettevõttel muidu koondatavad töötajad üle võtta ja senisele tööandjale välja rentida. Personalirenditeenuse eest esitatav arve on teenusearve ega kajastu personalikuludes, mistõttu väheneb ootuspäraselt nii personali hulk kui ka kulu, kuid säilib kriitilise kvalifikatsiooni kasutamisvõimalus ja võimekus jätkata oma senist tegevust. Veelgi enam, olukorra või strateegia muutumisel on võimalik endised töötajad personalirendiettevõttest üle võtta, vältides seega uute töötajate värbamise ja koolitamisega kaasnevaid tegevusi ning väljakutseid. Kokkuvõtlikult, personalirenditeenus annab teatud olukordades ja teatud organisatsioonidele vajaliku paindlikkuse ning tagab võimaluse jätkata koostööd oma väärt töötajatega.

Simplika on alates 2004. aastast Eestis tegutsev ettevõte, mis osutab personalirendi ja -haldusteenust organisatsioonidele, kellel pole võimalik töötajaid otse palgata või kellel on teatud põhjustel otstarbekam töötajaid palgata personalirendiettevõtte kaudu. Rohkem infot leiate lehelt www.simplika.ee.