Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul oli tegu ettevõtte jaoks ühe mahukaima rekonstrueerimisprojektiga viimastel aastatel.

„Töö muutis keerukaks nii torustiku suur läbimõõt kui ka selle paiknemine väga tiheda liiklusega trassil. Tööd viidi ellu muljetavaldavalt kiiresti ja kasutades kaasaegseid töövõtteid – muuhulgas näiteks teostati töid torustikku täielikult lahti kaevamata, kinnisel meetodil,“ lisas Timofejev ning lisas, et kasutatud ülepumpamise torustik oli teadaolevalt pikim, mida Baltimaades on rakendatud.

Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa tänab piirkonna elanikke kannatliku suhtumise eest töödest tulenenud ebamugavustesse. „Tänu eriolukorrast tulenevale vähenenud liikluskoormusele mõjutas töö liiklejate mugavust minimaalselt ja võimaldas lõpetada tööd plaanitust märksa kiiremini,“ lisas Rüütelmaa.

Tallinna Vee kollektori kaudu jõuab Paljassaare reoveepuhastusjaama Saku, Saue, Laagri ja umbes poole Nõmme linnaosa kinnistute reovesi. Rekonstrueerimistööd olid hädavajalikud, et tagada ka tulevikus probleemideta elutähtis kanalisatsiooniteenus suurele osale elanikkonnast.