Koroonaviirus, mis sulges riikide piirid, halvas ka lennuliikluse. Eestlasi toodi koju erilendude ja isegi ühe merereisiga Saksamaalt. Samamoodi on korraldatud Ukraina saatkonna abil Eestist mitu lendu ukrainlaste tagasipöördumiseks. Aprilli alguses oli 13 586 ukrainlasel kehtiv lühiajalise töötamise luba Eestis. Kuna lühiajalise töötamise luba võib ka kehtida ajani pärast plaanitava eriolukorra lõppu, ei ole kõigil vajagi koju pöörduda, kui miski töötegemist ei sega. Küll aga aegub perioodil 12. märtsist 1. maini 3483 lühiajalist tööluba ja 146 elamisluba töötamiseks.

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus selgitas, et kui välismaalasel on 17. märtsi seisuga seaduslik alus Eestis viibimiseks, kuid kes ei pääse koju, võib ajutiselt Eestis edasi viibida politsei- ja piirivalveameti üldkorralduse alusel. “Üldkorralduse eesmärgiks on, et inimesed, kelle koju minek on takistatud, ei jääks riiki illegaalselt ning et ei peaks minema PPA teenindustesse viibimisaja pikendamise taotlust esitama,” ütles ta.

Valitsus on välja käinud, et eriolukorra ajal peaks töö kaotanud välismaalase töö- või elamisluba kehtetuks muutuma ning välismaalane koju minema. Siiski on otsust kritiseerinud põllumehed ning opositsioonipoliitikud, pole veel selge, kas koalitsiooni plaan läheb läbi.

Need välismaalased, kelle elukohariiki tagasipöördumine ei ole takistatud, pidid või peavad enne viibimisaluse lõppu Eestist lahkuma. Eestist lahkuda soovivad välismaalased on pöördunud oma kodakondusjärgse riigi saatkonna poole. “Peale selle rahastab siseministeerium rahastab juba 2010. aastast alates vabatahtliku tagasipöördumise ja reinteratsiooni programmi (VARRE), mida Eestis viib ellu Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM). See programm aitab kolmandate riikide kodanikel tagasi pöörduda kodumaale, kui neil endil selleks rahalised vahendid puuduvad,” ütles Annus.

Näiteks saab taotleda abi reisidokumendi või sõidupiletite hankimiseks, samuti saab IOM nõustada tagasipöördujat reisi planeerimisel.

Eestis on lühiajalise tööloaga enim ukrainlasi, valgevenelasi, venelasi ja Moldova kodanikke.