Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul peab kriisiaegne riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika olema suunatud Eesti inimeste toimetuleku ja heaolu tagamisele.

"Oleme sisenemas majanduskriisi, mille ulatus ja sügavus on hetkel täiesti prognoosimatu. On ennustatud 14-protsendilist majanduslangust ning koguni neljandiku meie SKT õhku haihtumist. Peame kindlasti toetama ettevõtteid, et aidata neil rasked ajad üle elada. Samal ajal vajame sotsiaalseid kriisimeetmeid, mis aitavad inimesi olukorras, kus me näeme kiirelt kasvavat tööpuudust, sissetulekute kadumist või langust, inimeste raskustesse sattumist kodulaenude maksmisel ning oma perede heaolu tagamisel," ütles Saar.

Muuhulgas pakuvad sotsiaaldemokraadid välja järgmised lahendused:

1. Kodulaenumaksetega raskustesse sattunud peredele tagatakse aastane laenupuhkus.

2. Kooliealiste lastega peredele makstakse erakorralist 500 eurost toetust ühe lapse kohta, et hüvitada perele koduõppele üleminekuga seoses tehtud erakorralised kulud.

4. Nooremate lastega perede toetamiseks tuleb üle Eestimaa kaotada lasteaedade kohatasu. Kohalikele omavalitsustele tuleb hüvitada saamata jääb tulu.

5. Leevendamaks hooldekoduteenust vajavate eakate ja nende perede majanduslikku olukorda tuleb eriolukorras hüvitada hooldekodukoha maksumuse ja pensioni vahe.

6. Maksame hüvitisi ka käsundus- ja töövõtulepingu alusel töötajatele, FIE-dele ning väiksemas mahus osaühingute juhatuste liikmetele, kes ei ole tasunud töötuskindlustusmakseid.

7. Maksame üksinda elavatele eakatele mõeldud toetuse erandkorras välja kaks korda – kevadel ja sügisel.

Sotsiaaldemokraatide ettepanek näeb ette täiendavaid meetmeid ka e-ümberõppe, vaimse tervise alaste teenuste ja abi kättesaadavuse parandamiseks ja muudes küsimustes.

Sotsiaalsete kriisimeetmete välja töötamisega tegeles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juures töörühm, kuhu kuulusid teiste seas endised sotsiaalministrid Riina Sikkut, Jevgeni Ossinovski, Helmen Kütt ja Rannar Vassiljev, aga ka erakonna aseesimees Lauri Läänemets. Töörühma tööd juhtis samuti Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv riigikogu liige Raimond Kaljulaid.