Peapiiskop Urmas Viilma läkitas möödunud nädala lõpus luteri kiriku vaimulikele kirja, kus rõhutab eriolukorra tingimuste tähtsust. "Meie endi usk võib olla tugev, kuid me ei tohi oma isiklikule usule toetudes saada viiruse levitajateks. Kui me ei suuda kogudusele piisava veendumusega anda edasi sõnumit, et Kristus tuleb nende juurde ka koju, siis tuleb kirikute uksed ka isiklikuks palvetamiseks täiesti sulgeda," teatas Viilma.

Sarnaselt teatas metropoliit Stefanus, et kannatusnädal ning paasapüha jäävad avalikult pidamata. "Palume, ka neil meile tähtsatel päevadel ei kogunetaks kirikute juurde või mujale pühi tähistama, vaid järgitaks eriolukorra nõudeid," lisas ta. Selle asemel lindistab Eesti Apostlik-Õigeusu kirik võimalikult palju teenistusi ja jagab neid interneti ning ETV 2 vahendusel.

Need kogudused, mis pole veebis kuidagi märku andnud, mida pühade ajal teha, vastavad telefonis resoluutselt, et teenistusele ei tohi kirikusse tulla, küll aga on vaimulikud eraviisiliselt valmis inimesega kohtuma. Sedasi välditakse olukorda, kus võiks kokku tulla palju inimesi, mis on eriolukorra tõttu aga praegu keelatud.