Kõige rohkem positiivseid koroonaproove on saadud Saaremaalt ja Harjumaalt. Saaremaal on viiruse levik väga laialdane, Harjumaa suurte numbrite põhjuseks on maakonna suur rahvaarv. Ka Võrumaal on rahvaarvuga võrreldes üsna palju nakatunuid, sellal kui Ida-Virumaa numbrid on praeguseks võrreldavad Tartumaa ja Pärnumaa numbritega.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ütles tänasel koroonabriifil, et maakondlike numbrite juures tuleb arvestada ka seda, et kõigis maakondades ei tehta elanike arvuga võrreldav hulk teste, vaid maakondade sees on märkimisväärsed erinevused.

Ida-Virumaa kasvunumbrite pärast tundis muret juba füüsik-matemaatik Jaan Kalda LP-le antud intervjuus. "Terves Eestis toimub praegu kasv umbes samas tempos nagu Saaremaal, seega reegel kaks korda kümne päeva jooksul kehtib ka Eesti kui terviku jaoks. Eraldi tasuks tähelepanu pöörata Ida-Virumaale, kus hetkel pole küll veel väga palju haigestunuid, kuid kasvutempo on ülejäänud Eestist kiirem," ütles Kalda.