"Kui vaadata seda, mis meid lähinädalatel ees ootab, siis - vaadates tasapärast, enam-vähem ühetaolist kasvutrendi positiivsetest inimestest testitute osas, siis täna on selge, et me liigume kasvutrendis jätkuvalt. Seda oleme ka varasemalt rõhutanud. Ja see kasvutrend jätkub ka järgmisel nädalal," rääkis Jürilo pressikonverentsil.

"Tõenäoliselt see kulminatsioon järgmise nädala lõpus või sealt edasi ka tuleb, milleks haiglad peavad valmis olema. Sealt edasi on küsimus selles, kas tänased piiravad meetmed on olnud piisavad, kas meie endi igapäevane käitumine - needsamad 2+2 reeglid ja muud võimalikud ennast ja teisi kaitsvad käitumismustrid - on aidanud kaasa sellele, et sealt edasi me võime märgata stabiliseerumist ja ühel hetkel ka teatavat langustrendi."

Jürilo sõnul peaks lähipäevadel valmima täpsemad mudelprognoosid ka teadlastelt. "Esialgse mulle teadaoleva info põhjal samamoodi - see murdepunkt ja küsimus, kuidas edasi, on järgmise nädala lõpus," ütles ta.

"Seniks igal juhul rõhutan üle, et iga üksik inimene saab anda endast palju, et nakkust mitte edasi kanda."