Kultuuriinimeste toetamine

Kultuurivaldkonnas tegutsevate inimeste loometoetuste suurendamiseks ja rahvakultuurikollektiivide toimetulekuks antakse 4,8 miljonit eurot.
17,2 miljoni ulatuses kompenseeritakse ära jäänud üritustele tehtud kulutusi ning kultuuriorganisatsioonide tegevuste peatumisega kaasnenud ja kaasnevaid kulutusi, et tagada organisatsioonide jätkusuutlikkus.

Sportlaste toetamine

2,6 miljoni ulatuses kompenseeritakse ära jäänud ürituste tehtud
kulutusi ning spordiorganisatsioonide tegevuste peatumisega kaasnenud ja kaasnevaid kulutusi, et tagada organisatsioonide jätkusuutlikkus. 0,4 miljoni euroga toetatakse ajutiselt 3. ja 4. kutsetasemega noorte treenerite toimetulekut.

Kirikute toetamine

Kaks miljonit eurot on mõeldud toetusmeetmele, mille eesmärk on tagada usuliste organisatsioonide jätkuv toimimine kriisi olukorras ning katta tavapäraste sissetulekute (nt pühapäevakoolid,
erinevad heategevus- ning diakooniatööd, kiriku kümnis) ära jäämisest tekkinud puudujääki.