Väga radikaalse sammu tegi Põltsamaa vald, mis ühendas kuus väiksemat kooli Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga. Koolid hakkavad oma senistes asukohtades tegutsema ühisgümnaasiumi õppekohtadena. Samamoodi ühendatakse kõik valla lasteaiad üheks Põltsamaa Lasteaiaks, mis asub aga mitmes erinevas asukohas.

Õpilaste ja lasteaialaste jaoks ei muutu Põltsamaa vallajuhtide sõnul ühendamisest midagi, samuti pakutakse endiste asutuste töötajatele uues ühendkoolis ja ühendlasteaias tööd.

Haridusministeeriumile saadetud teated koolide sulgemisest ja ümberkorraldamisest


Keila Põhikool lõpetab tegevuse ja liidetakse Keila Kooliga.

Kosejõe Kool Kose vallas lõpetab tegevuse ja liidetakse Kose Gümnaasiumiga.

Paldiski Põhikool lõpetab tegevuse ja liidetakse Paldiski Ühisgümnaasiumiga.

Kavastu Lasteaed-Algkoolis suletakse kooliosa.

Kallaste Lasteaed-Põhikool liidetakse Kolkja Lasteaed-Põhikooliga.

Libatse Lasteaed-Algkool suletakse.

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium suletakse, õpilased jätkavad Rakvere Ametikoolis.

Võru Täiskasvanute Gümnaasium suletaksse, õpilased jätkavad Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

Põlula Kool suletakse.

Adavere Põhikool suletakse, kooliosa liidetakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga, lasteaiaosa lõpetab tegevuse.

Lustivere Põhikool suletakse, kooliosa liidetakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga, lasteaiaosa lõpetab tegevuse.

Esku-Kamari Kool suletakse, kooliosa liidetakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga, lasteaiaosa lõpetab tegevuse.

Pisisaare Algkool suletakse, kooliosa liidetakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga, lasteaiaosa lõpetab tegevuse.

Aidu Lasteaed-Algkool suletakse, kooliosa liidetakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga, lasteaiaosa lõpetab tegevuse.

Puurmani Mõisakool suletakse, kooliosa liidetakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga, lasteaiaosa lõpetab tegevuse.

Krabi Kool suletakse tegevusloa kehtetuks osutumise tõttu.

Mattiase Põhikool suletakse

Sonda Koolis lõpetatakse II kooliastme tegevus, kool jätkab lasteaed-põhikoolina.

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis lõpetab gümnaasiumiosa tegevuse, kool jätkab põhikoolina.