Alates homsest võib piiriületusprotsess Venemaalt väljumiseks olla väga komplitseeritud. Venemaa valitsuse otsus puudutab kõiki sõidukite, raudtee ja jalakäijate piiripunkte, sealhulgas Narva-Ivangorodi piiripunkti jalgsi ületamist.

Ministeeriumile teadaolevalt on alates homsest Venemaale sisenemine ja ka riigist väljumine lubatud vaid erandjuhtudel. Erandite alla kuuluvad:

· Venemaa Föderatsiooni poolt akrediteeritud diplomaatiliste ja konsulaaresinduste töötajad, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad ja nende pereliikmed

· Rahvusvahelise transpordi teenuse osutajad

· Venemaa Föderatsiooni kodanike pereliikmed (abikaasad, vanemad, lapsed, kasulapsed), kellel on selle tõestamiseks vastavad dokumendid (erand kehtib ainult Venemaale sisenemiseks, mitte väljumiseks)

· Riiki sisenemine või väljumine sugulase surma puhul

Hetkel pole Venemaa ametivõimud avaldanud ametlikku selgitust, kas ja mis alustel saavad Eesti kodanikud ja elanikud homsest riigist lahkuda. Seetõttu palutakse Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti elanikel lähtuda teadmisest, et homsest ei pruugi neil olla võimalik riigist lahkuda.

Välisministeerium on ühenduses Venemaa ametivõimudega ja annab täpsema info selginedes sellest jooksvalt teada.

Reedel peatas Venemaa ka liini- ja tellimuslennud välisriikide lennujaamadesse ja vastupidi, välja arvatud lennud Vene kodanike tagasitoomiseks koroonaviiruse levikuga riikidest või lennud, mis toimuvad Venemaa valitsuse erikorralduste alusel.