"Isikukaitsevahendite varude lõppemine ja nakkusleviku tõkestamise tavapäraste kaitsemeetmete mittesobivus Covid-19 viiruse leviku piiramisel loob väga suure riski viiruse kiireks levikuks nii arstide kui patsientide hulgas," teatas liit.

Hambaarstide liidu presidendi Piret Väli sõnul on kriitiline aegsasti reageerida sarnaselt paljude Euroopa Liidu riikidega, nagu Leedu, Sloveenia, Holland, Belgia, Küpros, Taani, Prantsusmaa, Portugal, Šveits ja Põhja-Iirimaa, kus plaaniline hambaravi on juba katkestatud. Mitmed riigid on seda samuti kaalumas, mistõttu loetelu täieneb veelgi.

"Hambaravi kabinetis tekib protseduuride käigus pidev aerosoolipilv, mis katab kõik esemed kuni 5 meetri raadiuses. Sellises keskkonnas ei suuda hambaravid tavapäraste kaitsevahendite abil takistada viiruse levikut ning hambaravikliinikud on muutumas tõenäolisteks nakkuskolleteks. Olukord, kus inimesed käivad jätkuvalt tavakorras hambaravivisiitidel, seab ohtu inimeste elud ning meditsiinisektori üldiselt, kuna lisandunud haiged hakkavad koormama tervishoiusüsteemi," lisas Väli.

Hambaarstide Liidu avalduse järgi toetab ettepanekut plaaniline ravi peatada toetab ka Tartu Ülikooli meditsiinilise mikroobiökoloogia professor Reet Mändar, kelle sõnul eeldaks turvaline hambaravi praeguses epidemioloogilises olukorras kõrge turvalisusega kaitsevahendite (respiraatorid, kaitseprillid, kaitseriietus), kuid selliseid vahendeid napib kogu tervishoiusüsteemis. Samuti ei ole õhu kaudu leviva Covid-19 vältimiseks efektiivsed praegused hambaravi turvameetmed, mis on eelkõige mõeldud vere ja muude kehasekreetidega edasikanduvate nakkuste (B-hepatiit ja HIV) kaitseks.

EHLi ettepanekul tuleks olemasolevat kõrge turvalisusega kaitsevarustust kasutada ainult esmaabi ja vältimatu hambaravi puhul. "Oleme saavutanud kokkulepped hambakliinikutega esmaabi ja vältimatu abi andmiseks kõigis Eesti maakondades, kuid kliinikutel napib isikukaitsevahendeid, kuna mitmed hambaravikliinikud on kaitsevahendeid abipalvete peale suunanud riigi tervishoiuasutustele," selgitas Väli.

EHL soovitab eriolukorra valitsuskomisjonil ajutiselt peatada hambaarstide plaaniline ravi vähemalt 2 nädalaks.

Üleriigiline hambaraviliin: 6776822

Unimedi hambakliinikud on avanud koostöös haigekassaga üleriigilise nõuandeliini numbriga 677 6822, et pakkuda esmast nõu ja tuge erinevate hambamurede korral. Telefonile vastavad hambaarstid, liin on avatud esmaspäevast reedeni 9.00–17.00 ning helistamine on kõikidele abivajajatele tasuta.

Unimedi pressiteate järgi on koroonaviiruse leviku piiramiseks plaaniline ravi peatatud paljudes hambakliinikutes üle Eesti - avatud on üksikud kliinikud, kus pakutakse vältimatut esmaabi. Suurema osa inimeste hambamured küll esmaabi ei vaja, kuid põhjustavad siiski ebamugavust või vaevusi. Seega vajavad inimesed kiiret nõu, kuidas end ise aidata ja professionaalset konsultatsiooni hindamaks, kas esmaabi on vajalik.

"Nõudlus nõuandeliini järele on selge, seda kinnitab ainuüksi meie kliinikute poole pöörduvate patsientide suur arv. Meie eesmärk on, et raskes situatsioonis ei jääks ükski patsient ilma vajaliku nõu ja infota, sõltumata sellest, kas ta saab oma tavapärase arstiga ühendust või mitte," selgitas Unimed Ülemiste kliiniku ravijuht ja hambaarst dr Ehtel Sepp nõuandeliini vajalikkust.

Tegemist on telefonikonsultatsiooniga, kus hambaarst selgitab välja patsiendi mure ja annab suuniseid olukorra leevendamiseks. Näiteks apteegist sobivate vahendite soovitamine või puhastusvõtete õpetamine, vajadusel põletiku vastu retsepti kirjutamine. See on ka oluline kanal, et teha kindlaks väga ohtlikud ja esmaabi vajavad seisundid. Nii on võimalik inimesed kiiremas korras mõnda avatud esmaabikliinikusse suunata.

Unimed Järve kliiniku juht Katrin Tamsar tõdeb igapäevaselt kliinikusse jõudvaid küsimusi analüüsides, et teinekord on võimalik kergem mure lahendada ainult telefonikõnega. "Ilma füüsilise vastuvõtuta on võimalik palju ära teha ja ennetada edasisi murekohti. Vahel piisab ka arsti julgustavatest sõnadest ja professionaalsetest juhistest, kuidas inimene saab kodustes tingimustes end ise aidata."

Vältimatut ja esmaabi pakuvad (ja omavad vajalikku kaitsevarustust)
(NB! Teenuseosutajate nimekiri võib muutuda seoses kaitsevahendite kättesaadavusega):

Tallinnas: Tallinna Hambapolikliinik, Unimed Järve kliinik, Kaarli Hambaravi
Tartus: Tartu Ülikooli kliinikum, Unimed Tartu kliinik
Pärnus: Unimed Pärnu kliinik
Kohtla-Järvel: Ida-Viru keskhaigla
Hiiumaal: Emmaste Hambaravi, Unimedi ravikabinet Kärdlas
Jõgeval: Edent Hambaravi
Paides: Järvamaa haigla
Haapsalus: Dentista, MarDenti kesklinna hambakliinik
Lääne-Virumaal: Virudent OÜ Rakveres ja Vinnis, A&K Caritas Väike-Maarjas
Põlvas: Lõuna-Eesti kliinik
Raplamaal: Margarita Puusta Hambaravi Raplas ja Märjamaal
Saaremaal: Kuressaare hambapolikliinik
Viljandimaal: Viljandi hambakliinik, Dentes A&E Viljandis ja Abjas
Võrus: Lõuna-Eesti kliinik