Delfile teadaolevalt peavad kõik reisilt kodumaale jõudnud inimesed täitma ära paberi, millel kinnitavad, et püsivad järgmised kaks nädalat samal aadressil.

Riigi Teataja avaldas täna peaministri korralduse, mille järgi kehtestatakse liikumisvabaduse piirang 14 kalendripäevaks isikule, kellel lubatakse Eesti Vabariigi riigipiiril Eestisse siseneda. Isikul on Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul keelatud lahkuda elukohast või püsivast viibimiskohast.

Kui inimene karantiininõudeid rikub ja siiski kodust ilma allpool kirjeldatud põhjuseta välja läheb, siis rakendatakse talle 2000 euro suurune sunniraha.

Politsei täpsustab enda kodulehel, millistel põhjustel on lubatud inimestel siiski elukohast lahuda.

"Kodus püsimine tähendab kõigi vältimatute käikude ära jätmist ning tõesti oma elukohas püsimist. Lubatud on vaid need käigud, mis tõesti vältimatud – näiteks kui inimese elu on ohus, vaja on saada arstiabi, uuendada toiduvarusid või käia koeraga väljas. Inimene võib minna ka näiteks jooksma või rattasõidule, kuid peab siis vältima kontakti teiste inimestega. Pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks koju jääv inimene ei saa käia tööl, kaubanduskeskuses, rohkemate inimestega metsarajal vms kohas,"