Testimine

Kas on mõtet minna tegema testi, kui on ilmnenud mingigi sümptom: köha, kipitav kurk, palavik jne?
Hetkel testitakse neid, kes on raskemas seisundis haiged, kes kuuluvad riskirühma (krooniliste haigustega ja eakad patsiendid), neid kes vajavad haiglaravi ja tervishoiutöötajaid ja hooldekodude personali. Kõiki, kel sümptomid on tagasihoidlikud, ei ole tarvis testida, sest testi tulemusest ei sõltu edasine haige käsitlus. 14 päeva peaksite olema teistest isoleeritud nii või teisiti.

Milline on praegu testide tegemise võimekus Eestis? Kas on puudus vahenditest?

Lähtume testi tegemise otstarbekusest ja ka meditsiinipersonali ohutusest. Kõikide inimeste testimine suurendab otsekontaktide ja kokkupuute võimalusi haige inimesega. Masstestimiste puhul on otsesest kokkupuutest ohustatud suuremal hulgal inimesi, ka laboritöötajad. Samuti ei ole otstarbekas teha teste siis, kui see ei mõjuta edasist haige käsitlemist. Seepärast on kõige mõistlikum ressursse jagada sinna, kus see on hädatarvilik. Kui otsus tehakse valitsuse tasandil teistsugune, siis tervishoiutöötajad peavad sellega muidugi arvestama.

Miks ei võiks Eestis teha sarnaselt Lõuna-Koreale nn drive-in testimist, kus kahtlustatavad tulevad sõidavad läbi annavad testi ja saavad vastuse?

Selle võimaluse üle arutletakse riigi tasandil ja võimalik, et ka rakendatakse.

Kas kodus saab ise kuidagi kontrollida, kas viirus pesitseb juba kopsus?

Seda te ise teha ei saa. Hingamisteede infektsioonhaigusele viitavad kuiv köha ja palavik. Kui palavik on üle 38 kraadi ja tekivad hingamisraskused või valulik hingamine, siis peaksite võtma kontakti perearstikeskusega.

Kas on ettevalmistamisel testid, et tuvastada antikehade esinemist? Kui me ei tea paljud meist on Covid-19 põdenud, siis pole võimaik teada saada ka nn grupiimmuunsuse olemasolu.

Grupiimmuunsuse saavutamine ei ole tõendatud ja efektiivne meetod, seda tõdeti ka Inglismaal, õppides nende maade kogemusest, kus haiguskogemus juba pikem ja haigestunuid palju. Seda, milliste testidega tegelevad bioloogid, immunoloogid ja viroloogid, ma täpselt ei tea, aga usun küll, et kõik teadlased on rakendatud antud haigusest parima teadmise saamiseks.

Perearstide vastuvõtt

Kas perearstid võtavad üldse enam inimesi vastu? Mida teha siis, kui on tõsine häda?

Praeguses eriolukorras oleme peatanud kõik profülaktilised tervisekontrollid, krooniliste haigete nõustamised ja tervisekontrollid kui nende terviseseisund on rahuldav ja ei ole tegemist kroonilise haiguse ägenemisega. Samuti ei väljasta me ühtegi tervisetõendit, kaasa arvatud autojuhitõendid, relvaloa tõendid, kaitseväe, kindlustus- ja muud tõendid.

Jätkame aga nende inimeste vastuvõttusid, kelle terviseprobleem seda kindlasti nõuab. Ja vajaduse selgitame välja eelnevalt telefoni teel, sest oluline on hoida lahus need inimesed, kellel on viirusinfektsiooni nähud ja need, kellel neid pole. Seetõttu ei tohi perearstikeskusesse pöörduda ühtegi patsienti ilma ette teatamata või ette registreerumata. Nii et tõsise häda puhul kindlasti helistage perearstikeskusesse ja teid võetakse vastu.

Kas perearst võtab imikuid vastu?

Jätkame ka imikute plaanilisi tervisekontrolle, kuna me kutsume lapsed vastuvõtule sellisel kellaajal, kus ühtegi infektsiooniga patsienti ei ole, on vaja alati eelnevalt vastuvõtu aeg kokku leppida ja sellest kinni pidada.

Kas väiksemad perearstikeskused on lahti?

Ka väikeste perearstikeskuste puhul kehtib sama soovitus, et plaanilisi vastuvõttusid ei toimu, ei toimu tervisekontrolle, tõendite väljastamisi, krooniliste haiguste nõustamisi.

Sain eriarstilt oma tervisetesti kätte ja soovitus on, et vaja teha veel teine test, aga perearst vastu ei võta. Kuidas käituda edasi?

Küllap hindas perearst teise testi tegemise vajadust ja ei pidanud seda nii kiireloomuliseks, et praeguses eriolukorras teid kohe vastuvõtule kutsuda. Kindlasti saate oma testi tehtud siis, kui kogu olukord normaliseerub.

Kas Skype’i teel arstiga suhtlemine on andmete seisukohalt turvaline?

Skype teel suhtlemine, kui ei vahetata delikaatseid isikuandmeid, võib toimuda tavapäraselt. Kui vahetatakse terviseandmeid (mis on on delikaatsed isikuandmed), siis peaks kasutama turvalisi kanaleid. Sellealast infot oleme me ka perearstidega jaganud. Turvalisi suhtlemiskanaleid on meil Eestis kasutada mitu, neist üks on MinuDoc.

Retseptid, haiguslehed ja tervisetõendid

Mida teha, kui perearst telefonile ei vasta, kuid ma soovin retsepti saada? Kas kriisiolukorras oleks võimalik perearstide telefonitsi vastuvõtuaega pikendada, ma tõesti ei tahaks 88-aastast isa praegu vastuvõtule tuua?

Retsepti on kindlasti võimalik telefoni teel pikendada, see on teist väga mõistlik, et te oma eakat isa soovite praeguses olukorras viirushaigusest hoida. Võib aga tõesti olla, et telefoniliinid on praegusel ajal väga hõivatud. Proovige kannatlikult uuesti või saatke perearstikeskusesse e-kiri, kui teil on olemas meiliaadress. Soovitan helistada pigem lõuna ajal kui hommikul, hommikud on tavapäraselt kõige kiiremad.

Millal minna haiguslehele? Kuidas saab haiguslehte pikendada, kui arsti telefoni teel kätte ei saa?

Haiguslehte võib võtta siis, kui olete ise haige või põetate haiget pereliiget. Saate avada lehe didilugu.ee vahendusel ja siis avatakse teile haigusleht 14 päevaks. Edasi võtab teiega ühendust perearst või pereõde ja haiguslehte saab pikendada vastavalt sellele, kas olete haige ka veel pärast 14 päeva või ei. Pikendamiseks tuleb ikkagi võtta ühendust perearstikeskusega.

Kui koolist jäi koju esimese klassi laps, kas oleks õigus võtta hooldusleht?

Haigus- ja hoolduslehti väljastame haigusega isikule või haige inimese põetamise ja hooldamise jaoks. Kui on võimalik teha kaugtööd ja selleks saavutada tööandjaga kokkulepe, siis oleks see parim lahendus. Kui seda võimalust üldse ei ole, siis võib avada ka põhjendatud korral hoolduslehe, aga nende võimaluste üle arutamiseks pöörduge ikka oma perearsti poole telefoni teel. Digilugu.ee keskkonnas avatav töövõimetusleht ei ole mõeldud neile, kes ei ole haiged või ei põeta nakkushaiget isikut.

Kuidas taotleda autojuhi tervisetõendit? Selle lõppemisega kaob ju ka juhtimisõigus.

Tervisetõendeid eriolukorra tingimusis me ei väljasta, kaasa arvatud autojuhilubade tervisetõendeid. Ilmselt pikendatakse tõendid lihtsalt kuni eriolukorra lõppemiseni. Usun, et konkreetsetest lahendustest antakse ka avalikult teada.

Haiglate töö


Kuidas tehakse vajaminevad uuringud, kui suuremad haiglad on kinni: ultraheliuuringud siseorganitest ning röntgen?

Haiglad ei ole kinni, nad on lihtsalt oma tööd ümber organiseerinud. Kõik need uuringud, mida peetakse hädavajalikuks, tehakse ära, aga nende tegemiseks on erikord, Selles informeerib teid juba uuringutele saatev arst.

Räägitakse, et riskirühma inimesed on kõige haavatamad, aga millegipärast plaaniline protseduur haiglas tühistati just riskirühma kuuluval inimesel. Kas on mingi võimalus pääseda sellele?

Ka see otsus tehti just seetõttu, et vähendada võimalust koroonaviirusega nakatumiseks haiglasisesi ja seeläbi kaitsta haiglaravil viibivaid ja erakorralisi patsiente. Mida vähem inimkontakte, seda väiksem võimalus nakatumiseks. Teisalt on koroonaviiruse laialdase leviku ja seega suurema töökoormuse tõttu vajalik planeerida haigla tööd ümber selliselt, et osutatakse abi nendele, kes kõige raskemas seisundis. Protseduurile pääsete kindlasti siis, kui eriolukord on möödas ja nakatumise tõenäosus väike.

Kas lapsevanem saab haige lapsega koos haiglasse?

Praegusel koroonaviiruse ajal võib haiglasse kaasa tulla üks lapsevanem, kel ei ole haigussümptomeid. Lapsevanem peab olema lapse juures haiglas ja ei tohi käia haiglast sisse ja välja. Nii on see vähemasti Tartu ülikooli kliinikumis.

Meditsiinitöötajate kaitse

Kas perearstidel on piisavalt kaitsemaske?

Meid on lubatud nendega piisavas koguses varustada. Sellega tegeletakse riigi tasemel.

Kuidas olete kavatsenud kaitsta antud olukorras eakaid perearste, keda on väga palju ja kes peavad praegu eesliinil töötama?
Oleme mõelnud muidugi. Ranged infektsioonikontrolli reeglid, perearstikeskuste töö ümberkorraldamine, võimalikult palju kaugtöö tegemist peaks kaitsma neidki. Samuti oleme kogumas andmebaasi nendest arstidest/õdedest, kes on vajadusel nõus sinna appi ruttama, kus abivajadus suur.

Tükk aega naeruvääristasid meie arvamusliidrid maskide ostjaid ja neid kanda soovinuid, selgitades, et mask kaitseb ainult siis, kui haige selle endale ette paneb. Kas siis kõikide riikide piirivalved, päästemeeskonnad jt on ainult haigetest komplekteeritud? Miks telepildis Jaapanist, Koreast, Hiinast ei näe mitte kedagi, kes oleks ilma maskita?

Vaatamata rohkearvulisele maskide kandmisele haigestuvad inimesed Hiinast, Jaapanist ja Koreast siiski Covid19-sse ja küllaltki laialdaselt. Asi on selles, et kõik maskid ei kaitse piisaval määral ning need maskid, mida kannavad Hiina elanikud, ei aita viiruste vastu väga hästi. On erinevad maskid neile, kes soovivad kaitsta vaid ennast või neile, kes soovivad kaitsta teisi enda eest, kui ollakse haigestunud.

Erinevad maskid on toodetud erinevatel eesmärkidel ja tavaline kirurgiline mask, mida me kõige sagedamini näeme inimesi kandmas, ei kaitse piisavalt viirusesuurusega väikeste osakeste eest, sest on üsna suurte pooridega. Kirurgilise maski põhieesmärk on kaitsta inimest bakterite eest, mis on suuremad kui viirus. Kui me seda kõike ei tea, võib meil tekkida vale illusioon kaitstusest. Pealegi kipuvad inimesed kasutama ühte maski liiga kaua, nii et see on juba korralikult saastunud.