Kohus tunnistas R. S.-i süüdi väljapressimises, kehalises väärkohtlemises ja ähvardamises ning mõistis talle liitkaristuseks 9 aastat ja 4 kuud vangistust.

Ühtlasi kohaldas kohus mehele kannatanute kaitseks kolmeks aastaks lähenemiskeelu. Kohus rahuldas ka kannatanute tsiviilhagid ja mõistis kahju hüvitamiseks välja üle 40 000 euro.

Samuti tuleb süüdimõistetul tasuda menetluskulud suuruses 2289.20 eurot.

Süüdistuse kohaselt tarvitas 45-aastane mees kahe temaga lähisuhtes olnud naise suhtes vägivalda ning ähvardas neid füüsilise vägivalla ja tapmisega. Samuti kasutas ta ähvardusi ja vägivalda väljapressimiseks.

Otsus ei ole veel jõustunud.