See kehtib ka Schengeni viisa taotluste suhtes, mida Eesti menetleb teise liikmesriigi esindamisel, teatas välisministeerium.

Erandkorras võib viisat taotleda humanitaarkaalutlustel (lähisugulase haigus, matus), kauba või tooraine transpordiks, tervishoiu- või muude hädaolukorra lahendamiseks vajalike teenuste osutamiseks, ning need, kelle vanem, laps või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik.

Juba väljastatud ning kehtivate viisadega eriolukorra ajal Eestisse siseneda ei saa.

Ühtlasi tuletab ministeerium meelde, et alates 17. märtsist saavad Eestisse siseneda Eesti kodanikud ja Eesti elanikud, sealhulgas tähtajalise elamisloa või -õigusega isikud.

Erandina võib politsei- ja piirivalveamet lubada Eestisse tulla ilma haigusnähtudeta välismaalase, kelle vanemad või vanavanemad, lapsed või lapselapsed, või abikaasa on Eesti kodanik või kellel on Eesti ID-kaart või elamisloa kaart.