“Igapäevaselt tuleb lõunanaabrite juurest meile tööle hinnanguliselt pool tuhat inimest,” kirjutas Karuse. Kuigi alates teisipäevast on läbipääs tagatud siiski kauba- ning toorainet trasportivatel vedajatel, kelle puuduvad haiguse sümptomid, siis tavakodanikud tungiva vajaduseta üle piiri ei saa.

Piirisulgemise tagajärjel saaks tema sõnul kõige rohkem kannatada Maks & Mooritsa lihatööstus. Samuti ka mööblitootja Gomabit ning metallkonteinereid tootev ettevõte Otoluxi.

“Mõistan, et viiruse leviku peatamine ja inimeste tervis on prioriteet number üks, kuid võimalikult normaalse elukorralduse toimimiseks ja suure majanduskahju vältimiseks tahan valitsuselt taotleda eriluba, mis lubaks haiguse sümptomiteta inimestel Eesti poolele tööle tulla ja vastupidi,” selgitas ta.

“See paneb küll piiripunktides rasket tööd tegevatele inimestele lisakoormuse, kuid loodan antud olukorras valitsuse vastutulelikkusele. See aitaks leevendada toimetulekuraskusi piirkonnas, kus sissetulekute tase jääb tunduvalt allapoole Eesti keskmist,” ütles Karuse.