Koondasime kokku olulisema info eriolukorraga kaasnevatest praktilistest muudatustest ja informatsioonist.

Riigi infotelefonid

1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)
1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta)
53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h)
112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

Alates 28.03 kehtib liikumisvabaduse piirang koroonaviiruse diagnoosiga inimestele ja nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele. Koroonaviirusesse nakatunud inimene peab püsima kodus kuni tervenemiseni. Haigestunul on keelatud lahkuda kodust või püsivast viibimiskohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest. Haigestunud inimene võib kodust või viibimiskohast lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või inimese elu või tervist ohustaval hädajuhtumil.

Tervis

Terviseamet peatas 13.03 koroonaviiruse leviku vältimiseks plaanilise ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. 20. aprillil teatas terviseamet, et taastab järkjärguliselt plaanilise ravi pakkumise nii haiglates kui ka hambaravikliinikutes.

Eestis välja kuulutatud eriolukorra tõttu saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed patsiendiportaalis digilugu.ee haiguslehe ise avada. Vt lisa Eesti Haigekassa kodulehelt

Sotsiaalkindlstusameti ohvriabisüsteem pakub kõigile soovijatele psühhosotsiaalset kriisiabi.

Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630. Hingamisraskuste või õhupuuduse korral helista 112.

Alates 3. aprillist keelati ööpäevaringsel erihooldusteenusel ja üldhooldusteenusel viibivatel inimestel lahkuda hoolekandeasutuse territooriumilt kuni eriolukorra lõppemiseni.

Õppetöö haridusasutustes

16. märtsist suleti kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned õppetööks. Alates 15. maist lubatakse eritingimuste täitmisel tavalise õppetegevuse juurde naasmine kooli ruumides. See kehtib üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele, kõrgkoolidele, täienduskoolitusasutustele, huvikoolidele ja huvitegevuse pakkujatele ning avatud noortekeskustele.

Eriolukorra meetmete leevendamise perioodil on kooli ruumides lubatud õpe kuni 10-liikmelistes rühmades. See piirang ei kehti eksamite, riigieksamite ja kutseeksamite läbiviimisel juhul, kui eksamid korraldatakse suuremates ruumides, näiteks aulates, võimlates, suuremates auditooriumites.

Tavalise õppetegevuse taastamisel tuleb kooli ruumides piisavalt desinfitseerida ühiskasutatavaid asju ning ruume pidevalt õhutada. Oluline on, et nii õppijad, harrastajad kui õpet korraldavad inimesed teeksid omalt poolt kõik, et COVID-19 nakkuse levikut piirata.

Kaitsemaski kandmine ei ole kohustuslik. Samas riskirühma kuuluvate huvitegevuse harrastajate, õpetajate, kõrgkoolides õpet korraldavate akadeemiliste töötajate, õpilaste ja üliõpilaste jaoks on nii maski kandmine kui muude isikukaitsevahendite kasutamine tungivalt soovituslik.

- 20. aprillil võeti riigikogus vastu seadusemuudatus, millega anti valitsusele pädevus kehtestada selle aasta lõpetamise tingimused. Valitsuse määrusega kinnitati nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetamise tingimused. Loe lähemalt nende kohta siit

Kaubandus

- Alates 27. märtsist on kaubanduskeskused suletud. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük.

5. mail otsustas valitsus, et kaubanduskeskustes võib alates 11. maist avada müügi- ja teenindussaalid ning toitlustusasutused juhul, kui seal tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2+2 reeglist, mille järgi tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

- Alates 4. aprillist jõustus korraldus, mille järgi tuleb kõik müügi- ja teenindussaalid, mis on inimestele avatud, varustada desinfitseerimisvahenditega. Reegli 2+2 täitmiseks peab pood või teenindusasutus välja arvestama, kui palju müügisaali korraga kliente mahub.

- Poed, postkontorid, apteegid ja teenindusettevõtted peavad tagama, et ka ukse taga ootavad inimesed järgiksid 2+2 reeglit ning ei tekiks järjekordi, kus inimesed tihedamalt koos seisavad. 2+2 reegli kohaselt tuleb kauplustes käia eelistatult üksi või siis kahekesi, hoides teistest klientidest vähemalt 2-meetrist vahemaad.

- 18. märtsil andis riik välja poeskäigu reeglid - väldi haigena poe külastamist, desinfitseeri või pese käsi enne ja pärast poeskäiku, mõtle eelnevalt ostud läbi, et poeskäik kulgeks kiiresti ning hoia vähemalt meetrist vahemaad teiste külastajate ja kaupluse töötajatega. Soovitus on ka külastada poodi üks ja mitte lapsi kaasa võtta. Kaupmeeste Liit kutsub inimesi tegema oma vajalikud ostud pärast kella 11 ja jätma hommikused tunnid kaupluste külastamiseks eakatele ning teistele riskirühmadele.

- Alates 27. märtsist tuleb õhtul kella 22st sulgeda söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused, välja arvatud toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu

- Öine alkoholimüük ajavahemikul 22-10 on eriolukorra lõpuni keelatud.

Kultuurielu ja vaba aja veetmine

Avalikus kohas viibimisel kehtib 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Keelatud on avalikud kogunemised, kinoseansid, üritused ööklubides, etendused, kontserdid ja konverentsid. Samuti on keelatud muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine. Alates 2. maist võib kuni 10-liikmelistes rühmades külastada vabaõhumuuseume ja muuseumide õuealal asuvaid eksponaate. Seejuures tuleb kinni pidada 2+2 reeglist ning tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu.

- Alates 11. maist on lubatud muuseumide ja näitusasutuste siseruumide külastamine, kui seal järgitakse vastavaid eritingimusi. Samuti lubatakse sissepääs vabaõhumuuseumide eksponaathoonetesse ja muuseumi õuealadel asuvatesse eksponaatidesse.

- Viibimiskeeld kehtib avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, laste mängutubades, päevakeskustes, kasiinodes ja mänguautomaatide saalides, vesipiibukohvikutes ning meelelahutus- ja lõbustusasutustes (sh nt keegli-, bowlingu- ja piljardisaalides ning täiskasvanute klubides).

- Liikumisvabadust on piiratud ka kaubanduskeskustes. Kaubanduskeskuses võivad avatuks jääda toidukauplused, apteegid, kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, samuti pangakontorid, telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad, pakiautomaadid, postkontorid ja toitlustusasutused, kus toimub üksnes toidu kaasamüük. Avatuks jäänud müügi- ja teenindussaalid peavad olema varustatud desinfitseerimisvahenditega ning seal tuleb järgida 2+2 reeglit.

- Alates 10. maist on eritingimusi järgides lubatud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Tagatud peab olema 2+2 reegli järgimine ja desinfitseerimisvahendite olemasolu.

- Enamik raamatukogusid on suletud. Tallinna Keskraamatukogu avas veebipõhise lugejaks registreerumise, et tasuta ligipääsu e-raamatukogule ELLU saaksid kõik Eesti elanikud.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korraldaja või teenuseosutaja suhtes sunniraha 2000 eurot.

Alates 5. maist laienevad tippsportlaste täiskasvanute koondistele treenimisvõimalused nii sise- kui välitingimustes. Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu. Täpsustatud nõuded treeningute COVID-19 nakkuse ohutuks läbiviimiseks kehtestab kultuuriministeerium.

Reisimine

- Alates 17.03 kehtivad Eestisse sisenemisel nii sise- kui ka välispiiri ületamisel ajutised piirangud. Sisepiiril on riiki sisenemisel ajutiselt taaskehtestatud piirikontroll ning riigipiiri valvamine.

- Eestisse saabunud inimestele kehtib 14-päevane liikumisvabaduse piirang, mille jooksul on keelatud lahkuda elu- või püsivast viibimiskohast.

- Soome otsustas alates 22.märtsi südaööst loobuda Eesti kodanike pendelrände lubamisest. Alates 14. maist on tööränne taas lubatud. Reisijateliiklus taastub Schengeni piirkonna kodanikele, kes töötavad Soomes töölepingu alusel või kes peavad riiki pääsema muul vältimatul põhjusel.

- Alates 15. maist on avatud piirid Eesti, Läti ja Leedu vahel. Väljaspoolt Baltikumi saabujatel on kohustus olla 14 päeva isolatsioonis.

- Venemaa sulges alates 30. märtsist kõik piiripunktid nii sisenejatele kui väljujatele, otsus puudutab kõiki sõidukite, raudtee ja jalakäijate piiripunkte, sealhulgas Narva-Ivangorodi piiripunkti jalgsi ületamist. Piirid suletakse nii sisenejatele kui ka väljujatele. 27. märtsil peatas Venemaa nii liini- kui ka tellimuslennud välisriikide lennujaamadesse ja vastupidi, välja arvatud lennud Vene kodanike tagasitoomiseks koroonaviiruse levikuga riikidest või lennud, mis toimuvad Venemaa valitsuse erikorralduste alusel.

- Alates 30. märtsist keelati Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumile sisenemine ja sealt väljumine. Saarte ja mandri vaheline liiklus avatakse samm-sammult, et ära hoida uue viirusepuhangu tekkimine.

- Alates 28. aprillist väljastatakse saartel elavatele või viibivatele inimestele mandril käimiseks ühekordseid lubasid.

- Alates 4. maist saavad koos oma lähimate pereliikmetega saarte ja mandri vahel vabalt liikuda inimesed, kel on saartel rahvastikuregistri järgne alaline elukoht, lisa-aadress või püsiv viibimisaadress. Kõigile inimestele muutub saarte ja mandri vahel liikumine vabaks alates 18. maist.

- Tallinna ja Stockholmi vahel kehtib liikumisvabaduse piirang huvireiside raames reisijaile.

- Kui Eesti kodanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada konsulaarabi hädaabitelefonil: +372 53 01 9999 (24 h).

Lisaks

- Alates 5. maist lubatakse autokoolidel korraldada mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi sõiduõpet, kui selle läbiviimisel järgitakse eritingimusi.

- Tallinna ühistranspordis on sõit kõigile ajutiselt tasuta. Busside ja trollibusside esiuksest siseneda ega sealt väljuda ei saa ning sõidukijuhtide kaitseks on loodud sanitaartsoon esiuksest esimese istmereani. Ühistransporti desinfitseeritakse kaks korda päevas, kuid sõitjad saavad ka ise ennast ja kaassõitjaid hoida, jälgides esmaseid põhimõtteid viiruse leviku tõkestamiseks.

- Postkontorid on avatud, kuid eriolukorras piiratakse teenindussaalis korraga viibivate inimeste arvu, et vähendada nakkusohu riski nii klientide kui ka oma töötajate jaoks. Eesti Post palub külastada postkontorit ainult äärmise vajaduse korral ning võimalusel kasutada iseteeninduskanaleid: e-poodi ja pakiautomaati. Alates 17. märtsist on ajutiselt suletud postipunktid külapoodides ja raamatukogudes.

- Go Bus sulges eriolukorrast tingitud reisijate vähesuse tõttu alates 17.märtsist 12 kaugbussiliini.

- Alates 19. märtsist vähendas Elron reisijate arvu langusest tulenevalt ajutiselt Läänesuuna sõidumahtu. Jäid ära osad Keila ja Pääsküla liini reisid ning muutub hommikuse Kloogaranna-Tallinna rongi väljumisaeg.

Riigiasutuste töö

- PPA teatas 13. märtsil kõikide teenindussaalide sulgemisest teisipäevani, kuid pühapäeva õhtul teatas, et esmaspäevast, 16. märtsist on PPA teenindussaalid taas avatud, et edasilükkamatud taotlused vastu võtta ja dokumente väljastada. PPA palub inimestel kriitilise vajaduseta teenindussaali mitte tulla ning kasutada iseteenindust! Marit Abram PPA-st rõhutas, et saalides järgitakse veelgi põhjalikumalt nakkusohu vältimise reegleid.

- Töötukassa peatas klientide nõustamise ja teenindamise maakondlikes osakondades/büroodes kohapeal. Kliente nõustatakse ja avaldusi võetakse vastu telefoni teel, e-kanalites või posti teel. Loe lähemalt!

- Seoses eriolukorraga on kõik Maksu- ja tolliameti bürood üle Eesti suletud vähemalt 18. maini. Paberil tuludeklaratsioonide esitamise aega on pikendatud juuni lõpuni.

- Maanteeamet teenindab alates 27. aprillist oma kliente Tallinna, Saue, Jõhvi, Pärnu, Tartu ja Viljandi teenindussaalis eelbroneeringu alusel (välja arvatud sõiduki registreerimine ja registreerimiseelne kontroll). Nakkusohu vältimiseks soovitab maanteeamet siiski eelistada eriolukorra ajaks välja töötatud kontaktivabu või minimaalse kontaktiga teenuseid, mida tehakse endiselt kõigis büroodes.

- Sotsiaalkindlustusamet sulges 16. märtsist kõik oma teenindusbürood üle Eesti. Kõik sotsiaalkindlustusameti elektroonilised kanalid ja infotelefonid töötavad.

- Koroona tõttu isolatsiooni jäänud inimesed saavad abi küsida ka vabatahtlike platvormilt „Kogukond aitab“. Abi võib küsida poe- ja apteegikaupade toomiseks ja paljuks muuks, aga ka telefonivestlusteks üksinduse leevendamiseks. Vabatahtlikega teevad koostööd ka linnaosavalitsused. Abivajadusest saab teada anda "Kogukond aitab" veebehel või helistada + 372 716 8068 (kell 9.00-21.00).

- Eriolukorra tõttu pikendab sotsiaalkindlustusamet puude raskusastme kestuse ja sotsiaaltoetuse maksmise tähtaega kuue kuu võrra neil, kellel on vaja puude määramist pikendada. Loe lisa

- Hoolekandeasutustes ja haiglates on külastused keelatud. Külastada ei tohi ka vanglaid.

Terviseamet paneb kõikidele inimestele südamele:

- On väga oluline, et kõik inimesed teadvustaksid, mida nad saavad ise haiguse leviku piiramiseks teha! Eriolukorra seadus võimaldab ka karistada inimesi, kes seavad ohtu teiste inimeste tervise.

- Haiguse vältimiseks on oluline pidada kinni hügieeninõuetest, pesta käsi jms.

- Kuna viiruse puhul kuuluvad riskirühma eakad, peaks tõsiselt kaaluma, kas tasub viia oma lapsi vanavanemate juurde hoiule või külastama. Viirus võib avalduda lastel väga väheste sümptomitega, aga nad võivad nakatada vanemaid inimesi.

- Lisaks haigetega kokkupuudete vältimisele on oluline: ka inimesed, kellel täna sümptomid puuduvad, peaks vältima rahvarohkeid kohti. Küll on kasulik liikuda väljas - tulla siseruumidest välja, et hoolitseda hea tervise eest.