Mart Luige sõnul peavad kohalikud omavalitsused reageerima kriisile operatiivselt. „Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukord ei piira otseselt omavalitsuse volikogu tööd, kuid arvestades järjest rohkemate juhtumite ilmsikstulekut on mõistlik volikogu istungid ajutiselt edasi lükata. Tallinna volikogu päevakorras ei ole hetkel punkte, mis vajaksid kiireloomulist arutelu. Samuti tuleks ajutiselt ära jätta Linnavolikogu komisjonide istungid,“ ütles Mart Luik.

"Tallinna volikogu ruumides on tavaliselt istungi ajal lisaks kuni 79 volinikule veel kümned inimesed. Volikogu liikmed täidavad ühtlasi ka igapäevaseid tööülesandeid teistel ametikohtadel, kus puututakse kokku kümnete teiste inimestega. Volikogu väike suletud ruum loob suurepärased tingimused viiruse levikuks," teatas Luik.

Linnavolikogu esimees Tiit Terik:

„Järgmisel neljapäeval plaanitud linnavolikogu istungi toimumine või mittetoimumine oli jutuks neljapäeval ka linnavolikogu eestseisuse koosolekul (millel Mart Luik ei leidnud võimalust osaleda). Otsustasime siiski istungi päevakorra ja aja kinnitada. Arvestades sündmuste kulgu on järgmise nädala neljapäev veel väga kaugel. Info muutub iga päeva ja ka tundidega. Kui peaks tekkima vajadus istung ära jätta, siis kindlasti selle otsuse ka teen. Praeguse seisuga (s.o 14.03.20) 19. märtsile kavandatud Tallinna linnavolikogu istung toimub.

Peame tagama õigusaktide menetlemise ja linna toimimise, kuid olen otsustanud lühendada päevakorda ja teen selle ettepaneku istungi alguses nende punktide osas, mis annavad oodata. Samuti soovin kuulutada istungi külalistele kinniseks. Majja pääseksid vaid istungiga otseselt seotud inimesed. See ei tähenda kuidagi avalikustamise piiranguid, huvilised saavad jälgida istungi veebiülekannet.

Samuti olen otsustanud järgmise nädala alguses enne istungit toimuma pidanud komisjonide koosolekud ära jätta. Rahanduskomisjoni koosolek on juba tühistatud, õigus- ning korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esimeestele on antud suunised samuti kavandatud koosolekud tühistada.

Volikogu töökorraldust puudutavad küsimused räägin uue nädala alguses läbi kõikide fraktsioonide esimeestega.“