Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles Delfile, et kohtutöös puudutab koroonaviirusest tingitud eriolukord eelkõige kohtuliku menetluse toimimist - kui esmaspäevast lähevad vanglad karantiini, siis vahialused saavad istungitel osaleda veebi vahendusel.

"Oleme valmistunud tegema rohkem videoistungeid. Tavaliste istungite puhul on aga kohtunikul võimalik otsustada vajadusel ka istungite edasi lükkamist," ütles Siplane.

Kohtutöös on juristidele ja menetlusgruppidele võimaldatud kaugtööd, kuid kõige pakilisem on just eeluurimine, kus nii suuri piiranguid seada ei saa. "Kohtuliku uurimise võime edasi lükata, aga jälitust näiteks edasi lükata ei saa," ütles Siplane, et kurjategijad ju oma tegevust eriolukorra tõttu ei peata. "Peame ikkagi operatiivsed olema."

Vanglates juba piirangud

Vanglate pressiesindaja teatas täna, et seoses koroonaviiruse nakkusohuga ja vajadusega tõkestada viiruse levikut vanglatesse ei toimu alates homsest kokkusaamisi.

Kokkusaamise piirangud ei kehti kinnipeetava kaitsjale, advokaadist esindajale, vaimulikule, oma riigi konsulaartöötajale ning tõestamistoimingu tegemiseks notarile.

Kriminaalhooldusametnikud annavad kriminaalhooldusalustele töökorralduse muudatustest teada individuaalselt. Kui kriminaalhooldusametnik pole muudatustest teavitanud, toimuvad kokkulepitud kohtumised plaanipäraselt.

Vanglates ei ole tuvastatud ühtegi nakatunut. Praeguses olukorras rakendatakse ettevaatusabinõusid, et vältida viiruse jõudmist vanglatesse. Vangla jälgib pidevalt viirusohu olukorda ning teeb kohtumiste võimaliku taastamise osas otsuseid jooksvalt.